NODA navn

Designskolen får tildelt støtte fra SNN

Hurra! NODA har fått tildelt støtte til "Designskolen" fra SpareBank 1 Nord-Norge

Støtten skal brukes til et pilotprosjekt hvor vi, i tillegg til mange spennende aktiviteter for barn og unge, skal kartlegge mulige partnerskap og langsiktige økonomiske løsninger for et slikt konsept. «Designskolen» er basert på vår erfaring gjennom 5 år med programmet NODA_Ung. Vår målsetting i pilotfasen er å teste «Designskolen» som et mulig langsiktig konsept for formidling og kompetanseutvikling innen design og arkitektur. Ut fra denne uttestingen vil vi vurdere å etablere "Designskolen" som et permanent tilbud, blant annet med tanke på å utvikle utstillinger og workshops for fastboende og besøkende.

Midlene som er tildelt NODA kommer fra Samfunnsløftet hvor SpareBank 1 Nord-Norge gir store deler av sitt utbytte tilbake til samfunnet gjennom støtte til ulike tiltak. Gjennom Samfunnsløftet bidrar SpareBank 1 Nord-Norge til prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst nordnorske lokalsamfunn. Dette er også i kjernen av hva NODA ønsker å bidra til.

Erna Solberg sa det selv: «I disse tider hvor det forventes omstilling er det viktig at ungdom er forberedt. Ungdom behøver kunnskap og metoder for kreativ tekning i tillegg til basis kunnskapen de får på skolen.» Det er nettopp dette designskole skal tilby barn og unge i alderen 6-18 år.

Design og arkitektur er etter hvert anerkjent som viktige verktøy i utviklingen av vårt samfunn. Da kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snakket om den norske velferdsstaten 2040 ved åpningen av Framtidslaboratoriet sist oktober, så holdt hun fram design som et sentralt verktøy for å utforske scenarier og fremtidsløsninger. Per i dag er de kreative fagene og tilknyttede markedsmulighetene klart underkommunisert på alle skoletrinn, og resultatet er at svært få ungdommer fra Nord-Norge velger utdanning innen design og arkitektur.

«Landsdelen trenger denne kompetansen. Vi trenger designere og arkitekter som kan bidra til samfunnsutviklingen basert på landsdelens premisser, OG vi trenger unge mennesker i offentlig og privat sektor som kjenner fagenes verdi og som besitter den nødvendig bestillerkompetansen. Dette både kan og ønsker NODA å bidra til». Forteller NODAs leder Michele Renée Widerøe

NODAs verdifundament er rigget for å formidle og anvende. Kunnskap blir til verdiskaping kun når den tas i bruk, og NODA tar landsdelens utfordringer på alvor ved å utvikle et handlingsbasert og skreddersydd konsept for kreativitet, innovasjon, omstilling og effektivisering.

Vi takker Samfunnsløftet for tilliten i denne viktige fasen og ser frem til et spennende år med Designskole.

Første aktivitet for Designskolen blir på vårt faste Designskole arena, Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) når de åpner sitt nye kreative verksted denne uken. Velkommen til NNKM, og velkommen til oss.