NODA navn

Designdrevet innovasjonsprogram – søk om midler i dag!

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet.
I samarbeid med DOGA oppfordrer vi våre medlemmer til å søke!

Nytenkning og innovasjon er selve drivkraften i næringslivet. Slik skaper vi bedrifter, nye løsninger og mestrer utfordringer i hverdagen. Koronakrisen har ført til alvorlige utfordringer i nord og innovativ kraft er viktigere enn noen gang. Er du en av dem som har behov og vil i gang med utviklingsarbeid i din bedrift? Nå har du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder og utvikle nye ideer for dine produkter eller tjenester.

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerene og benytter designmetodikk. Brukeren settes i fokus allerede fra prosjektstart slik at du sikrer å treffe blink med dine ideskisser, prototyper og løsninger. Tidlig involvering av designer styrker sannsynligheten for at du treffer brukerens behov – og dette vet vi er avgjørende.

Hva er så ditt behov? Med DIP-midler kan du utvikle helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer. Målet er å hjelpe din bedrift til å komme styrket inn i fremtiden.

Søknadsfristen er 1.juni 2020.
Søknadsskjema finner du her

Les mer om Designdrevet innovasjonsprogram

I samarbeid med DOGA oppfordrer vi våre medlemmer til å søke.
Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Foto: LPO Arkitekter/Hanne Jørgensen (Lånt av DOGA)

Velkommen som søker!