NODA navn

Changing Arctic Cities prosjekt

NODA presenterte prosjektet Changing Arctic Cities på årets Arctic Frontiers 2020. Arena var side eventen: Arctic Cities and new Partnerships for Sustainable Development, arrangert av Arctic Mayor Forum.

Klimaet på jorda er i endring. De klimatiske endringene skjer dobbelt så raskt i Arktis som ellers på jorda. Økt erosjon, flom, nedbør og opptining av permafrosten skaper utfordringer for folk og samfunn rundt hele den sirkumpolare sfæren. Deler av byer må allerede flyttes, infrastruktur er truet. Dette skjer i dag.

Hva med endringene vi har i vente? Hvordan møter vi fremtiden i Arktis i lys av klimaendringene? Hvor vil det være det trygt å bygge i fremtiden når grunnen under oss påvirkes av temperaturøkninger, nedbør og flom? Hvordan vil et villere og våtere klima påvirke næringsgrunnlaget? Hvordan kan vi utvikle bærekraftige næringer når vi ikke vet hva som er bærekraftig i fremtiden? Hvem vil satse kapital, energi og skaperglede i et område preget av usikkerhet?

Det koker ned til spørsmålet om vi passivt skal se klimaet endre livsgrunnlaget for titusener av mennesker i arktiske byer eller å tilpasse oss endringene og skape vekst gjennom innsikt og innovasjon.

Vi tror på det siste. Vi mener innsikt er grunnlaget for vekst i Arktis. Vi ønsker å gi beslutningstakere, næringslivet, grunneiere, byplanleggere, arkitekter og designere verktøyene de trenger for å ta riktigere beslutninger og skape nye løsninger når klimaet endrer livsgrunnlaget vårt.

Mennesket er i stand til å tilpasse seg naturen. Noen av verdens høyeste hus bygges i områder utsatt for jordskjelv. Diker bygges der vannstanden øker. Deler av Nederland er bygget under havnivået. Gode løsninger har vært skapt før. De skal skapes igjen. Hvis viljen er det.

Changing Arctic Cities er et initiativ fra Nordnorsk design og arkitektursenter for å mobilisere beslutningstakere, næringslivet, kunnskapsmiljøer og forskere i hele Arktis. Vårt mål er å samle kunnskap det vi vet og ikke vet om klimaendringene vi ser konturene av, og bringe alle som påvirkes av endringene rundt samme bord. Denne kunnskapen skal ut til alle som påvirker utviklingen i Arktis og som lar seg inspirere av kunnskapstørst og innovasjonslyst.

Det første vi skal gjøre er å arrangere en kunnskapskonferanse høsten 2020. Vi ønsker å invitere bredt og invitere internasjonalt. Arbeidet med planleggingen av denne konferansen har allerede begynt. Dette er første steg på veien for å få innsikt og en felles forståelse av klimaendringene vi ser i dag og de som kommer. Under konferansen arrangerer vi workshops der alle som ønsker å bidra kommer med innspill til videre tiltak. Et eksempel kan være etablering av et felles ressurssenter for klimaendringer lokalisert i Tromsø. Et annet eksempel kan være å knytte sammen innovasjonsmiljøer for etablering av en Arktisk innovasjonslab. Vi skal finne verktøy og tiltak som gjør oss rustet til å møte fremtiden i Arktis. Etter konferansen begynner arbeidet med å bygge disse verktøyene og iverksette tiltakene.

Derfor trenger vi hjelp fra alle som ønsker å bidra til vekst i Arktis. Vi trenger først og fremst økonomisk hjelp og samarbeidspartnere for å gjennomføre den første konferansen. Vi har ingen tid å miste.

--------------------------------------

Changing Arctic Cities – turning changes into action

Nowhere are the consequences of global warming more evident than in the Arctic. The warming is taking place as a rate twice that of the global average, and is about to change the basis for life for animals and people alike.

A wetter, warmer and wilder climate is altering the very ground beneath us. Increased erosion is washing villages into the sea. Increased risk for floods, avalanches and land slides is threatening settlements and infrastructure. Whole cities are in short time made uninhabitable when the permafrost is thawing. The changes are swift and throughout the region.

Knowledge and mapping of the consequences of climate change in the Arctic is sparse. If we are to secure continued growth and stability in the North, we need to know more about what to expect from the coming decades. Politicians, urban planners, architects and landowners need knowledge and tools to on the behalf of the Arctic population make correct decisions.

This is what we do

North Norwegian Design and Arcitecture Center (NODA) has this year initiated the alliance Changing Arctic Cities. The goal is to put the Arctic climate challenges on the regional, national and international agenda, and gather decision makers, researchers and innovators around one table. The changes in the Arctic will alter the life for everyone living here. It must be met with insight, collaboration and innovation. We can only do this together. Across boundaries of countries and cultures. We have got no time to lose.

Arena

In the fall of 2020, we will gather decision makers, scientists, businesses, city planners, designers and architects for a conference in Tromsø. The goal is to:

Knowhow

Spring 2020 NODA will establish the site ChangingArcticCities.org. The site will be a knowledge base for climate impact on Arctic cities, and make tools and knowhow for predicting scenarios available.

Innovation

Changing Arctic Cities will contribute to gather different creative forces to ensure future development and growth in a changing Arctic.

Please let us know how global warming is affecting YOU!

michele@no-da.no