NODA navn

BarePrat: Gamlebyen i iTromsø

Historiker og forfatter Hallvard Birkeland vil ha et politisk vedtak på navnet Tromsø Gamleby, mens byplanlegger Bodil Ruud mener at det kan føre til at bydelen blir et kommersielt produkt som skal tekkes turister

Temamøte om Gamlebyen på Full Steam: Vil ha flytende gamleby for å trekke folk til kaia.

Torsdag ettermiddag arrangerte Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) andre utgave av sitt nye konsept BarePrat hvor de inviterer publikum til å diskutere arkitektur.

I vår ble det arrangert et møte på Alfheim om historien og fremtiden til det bygget.

Torsdag var temaet Gamlebyen og passende nok ble temakvelden lagt til nettopp den gamle trebebyggelsen – nærmere bestemt i lokalene til utestedet Full Steam i Søndre Tollbodgate.

NODA jobber med å formidle design og arktitektur på ulike måter, blant annet med BarePrat.

– Dette er en uformell arena for å snakke om et tema relatert til byutvikling. Vi får et historisk perspektiv, men skal også se fremover, sa NODA-direktør Michelle Widerøe før arrangementet startet.

– Risikerer at gamlebyen blir et produkt rettet mot turister

Byplanlegger i Tromsø kommune, Bodil Ruud, innledet med å trekke noen historiske linjer. Hun fortalte at til tross for at gamlebyen ble herja med under 2. verdenskrig så har den i hovedsak beholdt strukturen som ble etablert på 1800-tallet.

– Da bygget man i kvartaler og det har ikke egentlig skjedd så mange endringer i denne strukturen. Selv ikke da bilismen gjorde sitt inntog i byen og man bygget bru over til fastlandet endret dette seg noe særlig, sa hun.

Ruud påpekte at gamlebyen ikke er et etablert begrep i Tromsø slik den er i byer som Fredrikstad og Stockholm. Der er den gamle byen adskilt fra det nye som er bygget i ettertid.

– I disse to byene gir det mening å snakke om en gamleby, men i Tromsø er gamlebyen på mange måter det samme som sentrum, sa hun.

Derfor er Ruud skeptisk til å etablere Tromsø Gamleby som begrep, særlig fordi det kan få uheldige konsekvenser for bydelen.

– Blant annet risikerer man at Gamlebyen blir et kommersielt produkt som formes etter ønsket om å tilfredsstille turister, sa hun.

– Gamlebyen-navnet må vedtas i kommunestyret

Forfatter og gamleby-aktivist Hallvard Birkeland har kjempet i årevis for å løfte Tromsø Gamleby fram i lyset.

– Tromsø har et fantastisk byrom i sin midte uten at vi egentlig er klar over det eller bryr oss noe særlig om det, sa han under diskusjonen på Full Steam.

Birkeland var ikke enig i at gamlebyen ikke bør bli et etablert begrep. Snarere tvert imot.

– Noen spør om vi har en gamleby i Tromsø? Selvfølgelig har vi det, men den må få sitt formelle navn vedtatt i kommunestyret akkurat som vi har gjort det for Håpet, Kroken og andre bydeler, sa han.

Birkeland mener at det ikke er slik at gamlebyen og resten av sentrum glir over i hverandre. Gamlebyen er Skansen, hevdet han.

– De som styrte byen da den ble født bestemte at tollboden skulle ligge på Skansen. Det var helt avgjørende, for uten tollboden, ingen bystatus. I den grad vi har en gamleby så er den her fordi det er her byen ble født, sa Birkeland.

– Selvfølgelig skal det være turisme i gamlebyen

Vetle Bo Saga er prosjektleder i Stiftelsen Tromsø Gamleby. Han var invitert til BarePrat for å holde et innlegg om hva som kan tenkes å være veien videre for gamlebyen.

Saga nevnte «sentrumsdøden» og at det å skape aktivitet i gamlebyen kan være en måte å puste nytt liv i bydelen på.

– Jeg tror at folk vil ut og møte folk i byen sin og da tror jeg et område som dette har flere fordeler fremfor et kjøpesenter, sa Saga.

Han ser ikke for seg kjedebutikker, men heller nisjebutikker eller sykkelverksted som kan gi byen en særegen identitet.

Saga løftet også fram ideer som flere utemøbler for å gi folk et sted å sette seg ned, gamle båter i havna som kunne skape en «flytende gamleby», bedre skilting som ledet folk gjennom bebyggelsen og ikke minst flere aktiviteter rettet både mot turister og fastboende.

– Selvfølgelig skal det være turisme i gamlebyen i Tromsø, men det må også være noe for dem som bor i byen, avsluttet han.

Journalist: Frank Lande

Du kan lese artikkelen her