NODA navn

Arktisk byromsprosjekt

Fantastiske nyheter: NODA har fått støtte til å jobbe med prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom / også kalt "En by for alle"

En by for alle

Bakgrunn
Arktiske uterom er preget av vær og klima, og kan tidvis virke lite inviterende for tilflyttere og besøkende – så vel som lokalbefolkning. For å ivareta interessen for og i de arktiske delene av Norge, trengs det mer kunnskap om hvordan gode byrom skapes, også i vinterbyer. Gode uterom blir bygulvet for å utforske det arktiske livet, og viktigheten av å skape gode, offentlige byrom blir dermed viktig for de som bor og ferdes i det arktiske Norge.

Fagkunnskap
Hvordan kan designere og arkitekter bidra med sin kompetanse i utvikling av gode byrom?
I prosjektet inviterer vi lokale designere og arkitekter til å bidra med sin kompetanse.

Innbyggerinvolvering
Hvordan kan vi, på best mulig måte, involverer innbyggere i prosjektet?
I prosjektet inviterer vi hele befolkning til å utrykke sine ønsker for byens byrom.

Prosjektbeskrivelse
"Inkluderende arktiske byrom" er et forprosjekt som skal etablere oppmerksomhet og kunnskap om offentlige rom i Arktis. I forprosjekt er intensjonen å samle fagmiljøene innen arkitektur, landskapsarkitektur og samfunnsplanlegging og engasjere innbyggere, gjennom seminarer, konferanser og workshops. Det er ønskelig å få på plass et prosjekt for å øke kunnskapen og kreativiteten rundt aktivt inkluderende uterom i de arktiske områdene. I forprosjektet skal det konkretiseres og utarbeides en helhetlig plan og konsept for hvordan man jobber med byrom i Arktis. I forprosjektperioden vil NODA hente inn samarbeidspartnere, utforme aktiviteter, aktivere fagmiljøer og brukere av byen. Det skal arrangeres arrangementer som har solid faglig forankring, men som også når ut til det brede samfunnslag. Til dette inviteres ulike fagmiljø innen samfunnsutvikling, men ikke minst brukergrupper som er spesielt utsatte for ekskludering i offentlige rom – enten uterommene oppleves fysisk eller symbolsk utilgjengelige.

Prosjektet skal fremme kunnskap og kompetanse om inkluderende uterom i Arktis. De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. Prosjektet vil øke kunnskapen om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom. Dette vil sørge for at samfunnsutviklingen i landsdelen er framoverlent og sosialt bærekraftig. Prosjektet vil øke eksisterende kompetanse og generere ny kompetanse om lokalspesifikke faktorer, som kan benyttes i de arktiske delene av Norge – og i naboregioner i Arktis.

Noen utsagn
"Tromsøs uterom bør reflektere både i form og funksjon byens identitet som arktisk hovedstad og gjøre det mulig for folk som bor her å utfolde seg ute hele året. Det vil ikke bare bidra til å skape en mer attraktiv by, men også bidra til en mer sosialt bærekraftig by fordi det gjør det lettere å møtes, bli kjent og involvere seg i ulike aktiviteter". Kirsti Methi, prosjektleder i Arktisk Hovedstad prosjekt

"For å skape gode inkluderende byer og byrom trenger vi flere rom som skaper møter på tvers - hvor vi møter de som også er forskjellige fra oss selv. Bare på den måten kan vi åpne for uventede hendelser, nye relasjonar - og få til videre fellesskap som er sentrale for en inkluderende by." Anniken Førde, Professer ved Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UIT

Arrangementer som planlegges i forbindelse med prosjektet:
Januar- februar:
- planleggingsfase og intervju i lokale medier. Hør radiointervju her
- Arkitektkonkurranse for studenter. Utforming av en Pop Up scene til et byrom i sentrum. Les mer om det her

Mars:
- 18.mars: BarePrat: Inkluderende arktiske byrom påmelding åpent nå til post@no-da.no
- Kronikkserie i regional avis med ulike aktører i byen som direkte eller indirekte jobber med arktiske byrom.
- Pop Up Scenen bygges i sentrum: ulike aktører snakker om deres ønsker til byromene i Tromsø sentrum.
- Workshop "En by for alle" med elever ved Breivang VGS for innspill til byrommet.
- Workshop "En by for alle" med Gyllenborgskole elever for innspill til byrommet.

April:
- 14.april: Halvdags seminar med mål om å inspirere og få økt kunnskap om arktiske byrom. Sett av datoen!
- 12. april. Workshop "En by for alle" med Gyllenborgskole elever for innspill til byrommet.
- Halvdags Workshop med innbyggere og formgivere i Tromsø med mål om å komme fram til et konkret forslag til et byrom i sentrum

Mai - juni :
- Midertidig tiltak bygges i et utvalgt byrom i samarbeid med Tromsø kommune. Kvaløya VGS elevene er utførende
- Utstilling som viser resultat fra innbygger

Juli- mars:
- Tiltaket testes i perioden sommeren 2021 - mars 2022
- Et byromsvert sorger for fine aktiviteter i løpet av sommeren og vinteren og henter innsikt fra brukere av byromet.

Samarbeidspartnere

Har du lyst på å koble deg på dette prosjektet? ta kontakt med michele@no-da.no

Prosjektet er støttet av Troms- og Finnmark fylkeskommune (Arktis 2030 midler)

Vi ber om forståelse for at prosjektplanen kan bli endret underveis. Vi må forholde oss til restriksjoner som kommer fra regjering og lokale helsemyndigheter, men håper at vi får til en gjennomføring som planlagt.