NODA navn

Alfheim svømmehall

Og no´da Alfheim? Rapporter, søknader og avisartikkler har vi samlet her:

I avisa

Et utvalg av positive innspill i Nordnorsk debatt, bladet Nordlys, til Alfheim svømmehall er som flg.:


Tenketanken rapport

I sosiale medier


Søkand om fredning


NODAs eget prosjekt om Alfheim


Takk til alle dere som har bidratt, send gjerne mer informasjom om dere har noe vi har oversett.