NODA navn

Vil du bli med som CASE i årets TJENESTEDESIGNPROGRAM

Vi er på jakt etter 8 kommuner som ønsker å delta med en case/prosjekt i vårt nye program

Tromsø kommune og Meløy kommune deltok i fjor. Gjør som dem og bli med i årets program der vi skal hjelpe deg å løse din kommunal utfordring!

NODA lanserer - med støtte fra Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune - NODA til tjeneste 2019, Tjenestedesign for kommunal sektor. Her tilbyr vi kommuner faglig kompetanseheving og bedre vilkår for vekst og utvikling.

Tjenestedesign brukes til utvikling, planlegging og organisering av mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer. Det er en metode for å forbedre kvalitet, samhandling og kommunikasjon med brukeren i sentrum.

TJENESTEDESIGN VIRKER
Tromsø kommune tok utgangspunkt i sluttbrukerens behov og opplevelse, som resulterte i en klart forbedret kommunikasjonsløsning mellom ansatte og brukere i hjemmetjenesten.
Oslo Universitetssykehus reduserte ventetiden på utredning og behandling av brystkreft med 90% fordi de tok utgangspunkt i pasientens behov.
Skien kommune oppnådde en besparelse på 5-10 mill kroner etter en prosess ledet av tjenestedesignere og involvering av alle ansatte i sin omsorgstjeneste.

PRAKTISK NYTTEVERDI 8 designere under NODAs medlemsparaply vil i løpet av 22 uker jobbe med din case, som har utgangspunkt i en reell utfordring i din organisasjon. Ved avslutning av kursforløpet vil designerne presentere en pilot på hvordan din utfordring kan løses. Melder du på din organisasjon vil du samtidig få kompetanseheving på høyt faglig nivå og kunnskap om metodikk du kan bruke i andre prosjekter.

INNOVASJON & UTVIKLING: NODA til tjeneste er et samlingsbasert utviklingsprogram som går fra april til november, basert på fem samlinger over en til to dager, hvor ti NODA-medlemmer og åtte organisasjoner fra det offentlige i Nord-Norge jobber med sin egen utfordring/case.

Undervisningen ledes av Halogen, ett av landets fremste byrå innen tjenestedesign. Jonathan Romm som er en av foreleserne, er tidligere Pro-rektor, Instituttleder og Førsteamanuensis på Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og er blant de mest erfarne innen fagfeltet i Norge.

HVA KREVES AV DEG? Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Fordi vi ønsker å legge tilrette for realisering av deres løsning må hver kommune melde på 2 deltakere. Designerne vil legge rundt 29 dagsverk i jobben med din case, mens du må påregne om lag 18 dagsverk inkludert samlingene. Mellom samlingene gjennomføres det innsiktskartlegging, analyser og brukerundersøkelser med mer, utført av kursdeltakerne.

HVORFOR ET TJENESTEDESIGNPROGRAM? Svært mange oppdrag som krever designfaglig kompetanse havner utenfor vår landsdel. Det er flere grunner til det, men en vesentlig årsak er at næringene i landsdelen vet for lite om designkompetansen som arkitekter og designere besitter og har manglende kunnskap om fagets omfang og rekkevidde.

FLERE FORDELER! NODA til tjeneste 2019 gir nytteverdi på flere måter: Du vil få økt synlighet gjennom media basert på kommunikasjonsstrategien som er lagt, slik at alle interessenter i regionen vil kunne få ny innsikt om de mulighetene som ligger i tjenestedesign. Ved å delta i NODA til tjeneste, lærer du å arbeide med tjenestedesignmetodikk som du tar med tilbake i din organisasjon. I tillegg får du et team som i løpet av 22 uker vil arbeide dedikert for å finne løsninger og muligheter på deres utfordringer.

HVA ER NODA TIL TJENESTE? For å legge til rette for innovasjon og utvikling, lanserte vi i 2018 regionens første tjenestedesignprogram for designere, offentlig og privat sektor. Denne korte filmen oppsumerer fjorårets program.

EKSEMPLER PÅ TJENESTEDESIGN?

- i Norge

- i Nordiske land

PROGRAMSAMLINGER

SAMLING 1: Slutten av april (2 dager)
SAMLING 2: Midten av juni (1,5 dag)
SAMLING 3:
Slutten av august (1,5 dag)
SAMLING 4:
Midten av oktober (1,5 dag)
SAMLING 5:
Slutten av november (1 dag) Samling 5 avsluttes med felles middag Nøyaktige datoer er på plass i mars. Send mail til vår prosjekteleder med lang erfaring med kommunearbeid sylvi@no-da.no for en prat om dine utfordringer. Hun vil kunne veilede deg til en god søknad!

PRIS 85 000 Kr

Dette er en unik mulighet til å løse dine utfordringer mens du jobber tett med dedikterte nordnorske designere. Velommen som søker - vi hører gjerne fra deg!!!!!