NODA navn

Vi er i gang med Tjenestedesignprogram 2019

NODA til tjeneste for nordnorske kommuner:
Startskuddet går på Mandag 29.april

Nordnorske kommuner er i omstilling. Omfattende prosesser er i gang, og gamle tankemønstre og rutiner blir alvorlig utfordret. Som rådmannen i Ibestad kommune sa så treffende: «Vi har gode folk og ny teknologi, men måten vi tenker på blir en alvorlig bremsekloss for å få frem nye løsninger». Derfor valgte Ibestad kommune å bli med i programmet Tjenestedesign for kommuner – sammen med flere andre.

Fylkeshuset i Tromsø er stedet for første samling. Mandag og tirsdag skal det jobbes intenst. Vår meget dyktige kompetansepartner Halogen skal lose deltagerne inn i temaet Tjenestedesign. Mange års erfaring med tjenestedesign i kommuner gjør Halogen særlig beredt til møte med nordnorske kommuner og designere. De skal i fellesskap bruke arbeidsmetodikken for å løse de casene som kommunene tar med inn i programmet. «Forventningene er høye»; det er meldingen fra samtlige deltakere.

Kompetanseheving og tjenesteutvikling som bryter med gamle tankemønstre – alt i én og samme pakke; det er NODAs konsept. Med finansieringsstøtte fra Nordland og Troms Fylkeskommuner er dette blitt et program med 5 samlinger over 8 måneder. Fortløpende dokumentasjon og deling er selvsagt utviklingspolicy, og vi ser fram til å kunne vise case, deltakere og utviklingsstegene fram mot løsninger etterhvert prosessen går fremover.

Velkommen gode deltakere!

Dere bidrar til nyskapingen i Nord-Norge. Vi gleder oss.