NODA navn

Vårt tjenestedesignprogram inspirerer tusener.

Resultatene fra vårt Tjenestedesignprogram nå skal bidra til nasjonal utvikling


Hyggelig å se hvordan resultatene fra vårt Tjenestedesignprogram nå skal bidra til nasjonal utvikling.
Vi ønsker Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø kommune og Røst kommunikasjon lykke til når de skal møte over 1300 helsepersonell og ledere fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og byråkratiet for å videreutvikle pasientsikkerheten .

Les mer om "Hvordan lykkes med flyt og overgager?" på Konferansen sin side