NODA navn

Unikt utviklingsprogram med Nordnorske kommuner

NODA har utviklet konseptet «Tjenestedesign for kommuner», og ingen har gjort det på denne måten før.

Nordnorske kommuner er i omstilling. Omfattende prosesser er i gang over hele landsdelen, og gamle tankemønstre og rutiner blir kraftig utfordret. Som rådmannen i Ibestad kommune sa så treffende: «Vi har gode folk og ny teknologi, men måten vi tenker på og fastgrodde strukturer er en bremsekloss for å få frem nye løsninger». Derfor valgte Ibestad kommune å bli med i programmet – sammen med flere andre.

To faktorer er særdeles avgjørende for at tjenestedesign er en effektiv metodikk; direkte involvering av sluttbruker, og designerens spørrende/lyttende/kreative/ løsningsorienterte kompetanse. Samskaping er kjernen i prosessen – det er summen av innsikt fra flere parter som gir de mest treffsikre tjenestene. I Norge er det stilt konkrete krav til økt innovativ kraft i offentlig sektor, og tjenestedesign har gjennom en rekke gode eksempler vist seg å gi verdifulle resultater.

Store avstander og spredt befolkning må ikke bli et hinder for utviklingen i Nord-Norge. NODAs fagkompetanse, 800 medlemmer, fylkeskommunale støttemidler fra Nordland og Troms, og tett samarbeid med et av Norges fremste fagmiljøer innen tjenestedesign -HalogenAS, gjør at vi kan tilby et skreddersydd tjenestedesignprogram for våre kommuner. De kommunene som deltar er utviklingsagenter som går et skritt foran og bidrar til nyskapingen i Nord-Norge.

Startskuddet gikk på Fylkeshuset i Troms 29. og 30.april, og programmet skal avrundes 12. November etter 5 samlinger. I Februar 2020 vil vi invitere bredt til nordnorsk konferanse der våre kommuner vil bidra til å spre kunnskap, eksempler og resultater fra sitt viktige utviklingsarbeid.

Følgende kommuner/case er med i årets program:

Disse nordnorske designbedriftene er utviklingspartnere for kommunenes case:

Link Arkitektur , by north TM , Føn Designlab , Benzin , Røst kommunikasjon , Reibo , ErlikPluss Bærekraftig utvikling