NODA navn

Tjenestedesignkonferanse - film

NODA arrangerte Nord-Norges første tjenestedesignkofneranse i februar.

Her er filmen fra dagen.
Filmen levert av BENZIN.