NODA navn

Tjenestedesignkonferanse - film

NODA arrangerte Nord-Norges første tjenestedesignkofneranse i februar. Her er filmen fra dagen.

Filmen levert av BENZIN.