NODA navn

Strålende samarbeid mellom Norges Arktiske Universitet og NODA.​

Michele Widerøe har vært næringslivsmentor for etterutdanningstilbud om stedsutvikling ved UIT.

"I 2018 startet vi ett nytt evu-tilbud i stedsutvikling med samlinger i Lofoten.

NODAs daglig leder Michele Widerøe og NODA har vært sentral samarbeidspartner i utviklinga, planlegginga og gjennomføringa av disse samlingene. I tillegg til at Widerøe selv har deltatt på i arbeidet, har samarbeidet gitt oss muligheten til å dra på det store og gode nettverket NODA består av. Vi har derfor kunne brukt lokale og andre arkitekter og tjenestedesignere inn i undervisninga, noe som har vært en stor styrke.

Vi ønsker å forlenge samarbeide med enda ett år og søker Troms fylkeskommune om forlengelse av mentor avtale. Vi ser fram til enda et spennende år med Michele og NODA" Anniken Førde, Førsteamanuensis, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Institutt for samfunnsvitenskap, UIT

Oppdatering: Vi fikk forlenget avtalen, men vi ser på hvordan vi kan samarbeide videre)

Bildene fra samlingene ser du her