NODA navn

Samfunnsutfordring: Deltakelse, inkludering og nærhet

Dette står på agendaen når Innovasjon Norge, KS og Bodø kommune arrangerer Regional Møteplass i Salten. Grunntanken er å være en møteplass for kommunene i Salten, offentlige, private og ideelle aktører som ønsker å skape noe sammen som er både samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig.

Nye former for samarbeid og samskaping kan bidra til dette, og NODA er invitert med fordi tjenestedesign kan bidra til nettopp dette. Vi alle fikk en «smakebit» av innsiktsarbeid og samskaping, og dagen ble avrundet med en invitasjon til Salten regionen om deltakelse i et eget utviklingsprogram med tjenestedesign for sterkere sosial velferd. NODA er stolt deltaker og medspiller i en ellers svært engasjert forsamling.

Første foredrag ble gitt av Karsten Nestvold, tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge, fikk Parkingson sykdom, og valgte å starte på nytt som gründer av Mi Mi - som er blitt en flott merkevare i nord. Karsten driver en bedrift med to typer bunnlinjer - han laget en forretningsmodell som gir økonomisk gevinst, og som gjør at han kan realisere svært viktig sosial verdiskaping i tillegg.

Utmerkede eksempler på sosialt entreprenørskap er også Generasjon M og Medarbeiderne. Henriette Skretteberg fra FERD viste hvordan disse initiativene gir nye muligheter og verdi for hhv ungdommer rusfrie mennesker - og for samfunnet som helhet. Slik verdiskaping utgjør viktige bidrag til samfunnsutviklingen for at vi skal lykkes med å opprettholde og videreutvikle dagens velferdsmodell for alle.