NODA navn

Samtykkeerklæring Del 2: Nye Stemmer

Du deltar nå i et arbeid der NODA har tilgang til personopplysninger om deg. I tråd med Lov om personopplysninger ber vi deg lese og signere vår samtykkeerklæring, som beskriver konkret hvordan personopplysninger om deg blir behandlet i dette prosjektet.


Samtykkeerlæring Noda