NODA navn

NYE STEMMER: Innsiktsarbeidet er i gang

En uke. En landsdel. Fire workshop. 14 dybde-intervju. 100 nye stemmer.


I løpet av de neste fem dagene involvere vi 100 nordlendinger i alderen 18-34år. De skal fortelle hva som betyr mest når de skal gjøre sine valg for framtiden. Vi skal få vite om de etterspør helt helt andre løsninger og arbeidsmåter enn vi har i dag. Funnene vil bli til en handlekraftig bestilling til samfunnets beslutningstakere, i form av perspektivmeldingen som presenteres på årets Agenda Nord-Norge.

Møt vårt fantastiske team av designere som nå er på en ekte Nord-Norge turné.

Linn Hustad, designer og fotografLinn er gründer og partner i webbyrået Gnist Design i Tromsø. Her har hun jobbet med interaksjonsdesign og brukeropplevelser i mer enn 18 år. Linn brenner for å gjøre internett bedre med brukervennlige, nydelige nettsider fylt med nyttig og gjennomtenkt innhold. Linn jobber med både privat næringsliv og større offentlige instanser, og vet at uansett oppdrag er det virkelig gode resultatet er avhengig av både dyp innsikt og tydelige målsettinger.


Ole-Marius Tubez Storfjell er partner og designer I design studioet by north™ som holder til i Bodø. De jobber mye med identitets- og emballasjedesign i et strategisk perspektiv, for kunder regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ole-Marius er utdannet ved Westerdals, og har tidligere jobbet som designer hos Scandinavian Design Group, Mission design og Sprint/Varnergruppen.

Brenner for Nord-Norge og synes det er et svært viktig grep at unge får en plass når utviklingen i nord skal diskuteres.


Alfred Benjamin Clatworthy Holmen

Alfred har jobbet i Designit i 3 år som designer og har en mastergrad fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo der han også gjesteforeleser i interaksjonsdesign.

Alfred har lang erfaring med designprosesser fra innsikt til endelig produkt. Fra innsikt om reisevaner for Ruter til prosessleder for nye Telenor.no. Han trives best når man får tid og mulighet til en ordentlig gode dybdeintervjuer og innsikt med brukere.


Eirik Haugen Murvold

Eirik har en mastergrad fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo. Erik brenner for brukerinnsikt og er en metodisk designer med ekspertise i kvalitativ innsikt gjennom dybdeintervjuer og etnografi, analyse, systematisering og kommunikasjon. Eirik har lang erfaring som prosjekt- og prosessleder for SATSELIXIA, hvor han og Designit leverte innsikt, fremtidsvisjon, konseptualisering, pilotering og implementering i deres satsing på sosial funksjonalitet i medlems-app’en.