NODA navn

Nordnorsk arkitektur

Ressursdatabase for arkitektur i Nord-Norge

-NODA: jobber med å fremme arkitekturfaget i Nord-Norge

- Arkitektur guide for Nord-Norge og Svalbard: Utviklet av UIT Tromsø

- Nordnorsk Arkitekturpris: Deles ut av en egen jury i samarbeid med NordNorges Arkitektforening.

- Nord-Norges arkitektforening (NAF): regional grein av NAL

- Bok: Arkitektur i Nord-Norge, UIT

- Steinsvik arkitektkontor i Tromsø har utviklet en oversikt over vind, sol og snø. En diagram for Nord-Norge. For mer informasjon ta kontakt med post@steinsvikarkitekt.no

- Bodø kommune etablerer arkitekturpris for Bodø. For mer informasjon ta kontakt med Marianne Siiri i Bodø kommune: mariannesiiri@gmail.com

- Tromsø kommune har vurdert en egen arkitekturpris, men har foreløpig ikke bestemt seg for det.