NODA navn

NODA løftes fram av Innovasjon Norge Arktisk

Tidligere leder for kreative næringer ved Innovasjon Norge Arktisk gjør seg noen refleksjoner om virkemiddleaparatet. Her løfter han oss som en sukseehistorie fra Nord-Norge.

Han skriver:
Nordnorsk design- og arkitektursenter

Knapt noen innen kreativ næring har jobbet hardere enn NODA de siste årene. Og selv om ikke Innovasjon Norge Arktis kan ta noe av æren for dette, er det lett å trekke frem det gode arbeidet som er gjort. NODA har brakt inn fokuset på arkitektur og design i næringsutviklingen, og har tatt på seg rollen med å utvikle kompetansen hos øvrig næringsliv, ikke først og fremst hos sine egne medlemmer. Sjekk ut «NODA til tjeneste»

Vi mener det kunne ha stått: .....har tatt på seg rollen med å utvikle kompetansen hos øvrig næringsliv, i tillegg til sine egne medlemmer. ;-)

Les hele saken her!