NODA navn

Inviterer unge krefter til å involvere seg i utviklingen av Nord-Norge

Vi vil bidra til å tette forståelsesfloken mellom generasjonene - derfor inviterer vi unge krefter til å involvere seg i utviklingen av landsdelen.

Vi snakker mye om de utfordringene og ikke minst de mulighetene som fins i Nord-Norge. Hvordan skal vi egentlig gå videre fra å snakke om dem, til handling? Her kommer design som metode inn.

UNG INVOLVERING

Hvis en ser på generasjon x, y,z er vi om to år fem generasjoner som skal styre, utvikle og jobbe sammen i og for Nord-Norge. Å legge til rette for utvikling forutsetter at beslutningstakere på alle nivå og aldre ser de viktige sammenhengene og prioriterer i fellesskap. Vi har for lite kunnskap om hverandres prioriteringer, på tvers av alder, generasjoner og identiteter. Og kanskje spesielt verdiene og prioritetene som fins i gruppen 18-34 år.

Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA) skal denne høsten, med støtte fra Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge, bidra til kunnskap gjennom et designdrevet metodisk arbeid med 100 deltakere.

DESIGN SOM METODE

Design kalles ofte handlekraftig innsikt. Designeres måte å gjøre kvalitativ innsikt på er preget av at de er problemløsere, og alltid skal bruke innsikten. De nøyer seg ikke med å vite at, men graver i hvorfor. Når man forstår hvorfor folk har det behovet de har, åpner det for å tenke nytt rundt hvordan behovet kan løses.

Gjennom design som metodikk for involvering skal vi utfordre samfunnsutviklingen

Prosjektet presenteres og diskuteres på Agenda Nord-Norge samlingen i Narviks 11-12 November der hver fjerde deltaker i år vil være unge i alderen 18-34 år.