NODA navn

Hvorfor NODA til Tjeneste program?

NODA til tjeneste er et program som nærmest garanterer faglig utbytte, ny teoretisk kunnskap og metodepraksis, samt relasjonsbygging og utvikling av nye eller eksisterende tjenester til svært lav kostnad og risiko.

Svært mange oppdrag som krever designfaglig kompetanse havner utenfor vår landsdel. Det er flere grunner til det, men en vesentlig årsak er at næringene i landsdelen vet for lite om designkompetansen arkitekter og designere besitter og har manglende kunnskap om fagets omfang og rekkevidde.

Et suksesskriterie er å tilrettelegge for å bygge et fagmiljø på tvers av sektorer med mål om å generere oppdrag for designerne og et faglig nettverk for samtlige, etter avsluttet program.

En positiv effekt av programmet har vært oppmerksomheten det har vekket både i og utenfor designbransjen, med flere mediesaker og uoppfordrede henvendelser fra bedrifter og organisasjoner som ønsker å være med. “NODA til tjeneste” bidrar til å sette regionen på kartet med et nytt faglig nettverk innen tjenesteutvikling og som beviser innovativ praksis til inspirasjon langt utover fylkesgrensene.

Ønsker du å bli case i 2019? Les mer om det her
Ønsker du å bli designer i 2019? Les mer om det her