NODA navn

Hvorfor er design som omstillingsverktøy viktig for nordnorsk handelsnæring?

I forrige uke deltok NODA på næringslivslunsj, arrangert av Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Temaet for dagen var omstilling i handelsnæringen. Hovedforedragsholder var statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen, som åpnet med å presentere stortingsmeldingen for handelsstanden i Norge.

Stortingsmeldingen er en viktig pekepinn på utviklingstrekk i Norsk handelsnæring, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Ikke minst omhandler den viktigheten av regional og lokal vekst. Bjarmann-Simonsen trakk blant annet frem at Norsk handelsnæring i stor grad er preget av den internasjonale konkurransen, hvor flere norske bedrifter er rammet. I denne forbindelse vil NODA fremheve at bruk av designkompetanse i omstilling vil gi bedrifter det fortrinnet de trenger for å bli en mer attraktivt virksomhet for kunder og tjenestebrukere.

En undersøkelse gjort av Kantar TNS, viser at bedrifter som bruker design som et sentralt styrende element i sitt forretningsgrunnlag og som et omstillingsverktøy, lærer mer om kundene sine, med det resultat at de gjør det betraktelig bedre i markedet og har bedre lønnsomhet. Dette i kontrast til de som ikke bruker design eller som kun benytter design som en siste finish.

Årsaken til at design fungerer godt som et omstillingsverktøy, er fordi designere tar utgangspunkt i kundene sine. Med denne måten å jobbe på, har man fokus på kundenes behov, med mål om å skape en god kundereise fra start til slutt. Designprosessen gir bedrifter økt kundetilfredshet, differensiering, lønnsomhet og forsprang til konkurrenter. Design som verktøy er derfor viktig for å skape en bærekraftig nordnorsk handelsstand og gjør bedrifter i stand til å konkurrere mot det voksende internasjonale markedet. NODA har tro på designfaget og mener at næringslivet i nord, som mange andre, må få øynene opp for faget. Det gjelder å ikke bli hengende etter utviklingen, dersom nordnorsk næringsliv skal lykkes.

Videre følger det et særlig viktig budskap av stortingsmeldingen, om å sette inn nødvendige tiltak for å ivareta naturmangfoldet og forvalte jordas ressurser etter prinsippet om bærekraftig utvikling. Verden står ovenfor en stor omveltning med å få på plass det grønne skiftet med nullutslipp og sirkulærøkonomi, således som å nå målene i klimaavtalen innen 2020. For å nå disse målene er det essensielt å bruke designfaget til å utvikle nye og bedre løsninger, utforske nye materialer og nye prosesser. Næringslivet er nødt til å ta behovet for endring på alvor.

Vår oppfordring lyder derfor slik: Handelsstanden i Nord-Norge. Bruk designere når dere skal omstille dere for ny konkurranse, nye kanaler og det grønne skiftet. Følg utviklingen.