NODA navn

Dette er NODA til tjeneste

To programmer er nå gjennomført. Et i 2018 og et i 2019!

NODA til tjeneste - Tjenestedesign er et unikt konsept skreddersydd ut fra de premisser som gjelder i nord. Design har opparbeidet posisjon på tvers av landegrenser som en meget effektiv metode og et praktisk verktøy for samfunnsutvikling. Derfor så NODA på dette som viktig for Nord-Norge. Vi er en landsdel i utvikling og må sikre at vi også utvikler oss videre i de fagene som skal muliggjøre forbedringer og nye løsninger. Designfagene er spredt tilstede i landsdelen i form av en rekke små og mellomstore bedrifter, og mønsteret er tilsvarende for næringsliv og kommuner. Løsningen ble en kobling mellom designere og organisasjoner som hadde konkrete utviklingscase de ønsket å løse. I samarbeid med Halogen – et av nordens fremste byråer på tjenestedesign – utviklet vi NODA til Tjeneste – Tjenestedesign for både næringsliv og kommuner.

To programmer er nå gjennomført. Den 21.november 2019 delte vi stolt ut kompetansebevis for 8 måneder dypdykk med teori og praktisk anvendelse av Tjenestedesign til 17 deltakere. Kommunene har fått økt kompetanse om metoder for medvirkning, økt bestillerkompetanse og i tillegg ny innsikt om egen case og et veikart for videreprosess og implementering. Designerne har fått kompetanse i Tjenestedesign og er nå del av et nordnorsk kompetansenettverk som vil jobbe med utvikling i egen landsdel.

Innovasjon og organisasjon er ikke statiske begreper på noe vis, men derimot uttrykk for en stadig bevegelse på tvers av fag og roller – slik at vi skal evne å gi relevante og nødvendige tjenester til mennesker og samfunn som er i bevegelse konstant. Det har nå startet ny prosesser i 5 kommunale enheter, og medvirkning er helt avgjørende for fortsettelsen. Derfor var det svært gledelig og motiverende å oppleve det oppmøte vi hadde på siste samling i årets program. I tillegg til de faste deltakere fra Flakstad, Meløy, Ibestad, Tromsø AOU og Tromsø Arktisk Hovedstad, deltok også interessenter og støttespillere fra de respektive kommunene pluss Innovasjon Norge Arktis, NHO Arktis og Distriktssenteret - Kompetansesenter for Distriktsutvikling.

Etter å ha delt ny innsikt gjennom et grundig utarbeidet "veikart" for hver case, ble siste oppgave i programmet å diskutere hvordan man best kan omsette denne innsikten til handling og forbedring i den enkelte organisasjon; "Hva gjør vi i morgen?" Oppsummeringen avdekket et par klare fellesnevnere som vi være viktig for den nordnorske verdiskapingen av investeringen i tjenestedesign; involvering av flere, og mer koordinering på tvers av prosjekter, fag, avdelinger og organisasjoner. La oss gjøre det litt mer «fullt og helt» - ikke så «stykkevis og delt». Slik kan vi få mer ut av de menneskelige og økonomiske ressursene vi har tilgjengelig. For utviklingen i Nord-Norge.


Informasjon om designdeltakere 2018:
I 2018 gjennomførte 10 designere i Nordland og Troms Tjenestedesignprogrammet.

• Bjørn Heggdal, BODØ (bjorn@linket.no)
• Rune Larsen, TROMSØ (rune@reformstudio.no)
• Tone Bodøgaard, BODØ (tone@lowini.no)
• Eivind Reibo Jentoft, TROMSØ (eivind@reibo.no)
• Tina Aslaksen, SORTLAND (post@tinaaslaksen.com)
• Carl Henrik Deiting, TROMSØ (carl.henrik.deiting@tromso.kommune.no)
• Hilde Cathrine Sletten, HEMNESBERGET (hilde@slettengrafisk.no)
• Marianne Saus, TROMSØ (mariannesaus@live.no)
• Tor Åge Vorren, TROMSØ (toraage@rostkommunikasjon.no)
• Mette Marit Breivik, MO I RANA (mette@spirendesign.no)

Informasjon om casedeltakere 2018:

NORDLAND FYLKE:
Spaceship Aurora: Anne Mari Norheim
Moskenes fergekai: Rannveig Klæboe Essarti, Ann Heidi Hansen og Hanne Lykkja
Meløy Svartisen: Rolf Birger Nilsen og Espen Maruhn
The Whale: Camilla Ilmoni
MobileMoods: Trude Borch og Anne Karine Statle
TROMS FYLKE:
Tromsø Sentrum:
Trude Ørpetvedt
Remiks: Morten Bangås og Ivar Handeland
Polaria: Anne Grete Johansen
Tromsøbadet: Siv-Hege A. H. Schrøen
Hjemmetjenesten: Kine Nordmo-Stykket (prosjektleder) og Annie Skoglund (seksjonsleder)


Informasjon om designdeltakere 2019:

I 2019 gjennomførte 7 designere i Nordland og Troms Tjenestedesignprogrammet.

• Tor Åge Vorren, TROMSØ (toraage@rostkommunikasjon.no) SENIOR rådgiver fra året før
• Eivind Reibo Jentoft, TROMSØ (eivind@reibo.no) SENIOR rådgiver fra året før

Informasjon om casedeltakere 2019:


Bildene
2018-programmet finner du her
2019-programmet finner du her