NODA navn

Bli med på prosjektet NYE STEMMER

Er du mellom 18-34år, bor i Nord-Norge og har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle landsdelen?

Da søker vi etter deg!


Det skjer noe i Nord-Norge akkurat nå

Det snakkes mye om de utfordringene og ikke minst de mulighetene som fins i Nord-Norge. Hvordan kan vi gå fra ord til handling?

Dersom landsdelen skal være en attraktiv region må de som skal bo og leve i regionen i fremtiden være med å forme den. Til det trenger Nord-Norge din stemme.

Hva betyr mest for deg når du gjør dine valg – om livsstil, fritid, utdanning, jobb og bosted? Til dem som styrer og beslutter i kommuner og næringsliv – har du tanker om helt andre arbeidsmåter og løsninger som ville gjøre en stor forskjell for deg og dine planer?

Eller sagt på en annen måte; hva er det ideelle Nord-Norge for deg?


Om prosjektet

NODA søker nå, med støtte fra Samfunnsløftet, 100 unge krefter fra hele Nord-Norge som ønsker å være med å fortelle hva de mener. Ja, Svalbard teller med i dette.

Sammen med designere skal vi kjøre en serie workshops og intervjuer i hele landsdelen for å lytte til deg. Alle innspillene deltakerene kommer med vil sammenstilles i en perspektivmelding som vil bli presentert og diskutert under Agenda Nord-Norge 2019. Derfor må så klart også de som blir valgt ut til prosjektet ha anledning til å være aktive bidragsytere i Narvik 11-12.november.

I fellesskap med toneangivende beslutningstakere og tenkere fra Nord-Norge og verden skal årets Agenda Nord-Norge øke bevisstheten rundt identitet og økonomi og hvordan dette er et samspill vi kan ha innflytelse på, og viktigheten av dette for samfunnsøkonomien, nærings- og samfunnsutviklingen. Mer om årets program her.

Deltakelse og reisekostnadene dekkes av prosjektet.

Hvem søker vi?

- Du er mellom 18-34år
- Bor i Nord-Norge

- Har et brennende engasjement for landsdelen

- Har mulighet til å delta på workshops og/eller dybdeintervju i uke 42, samt Agenda Nord-Norge 2019 11-12. november i Narvik.

- Ønsker å dele dine tanker, involvere deg og aktivt bidra til utviklingen av Nord-Norge.


Praktisk info

De 100 som velges ut til å delta i prosessen vil bli invitert til EN workshop eller et dybdeintervju i uke 42 (14-18.oktober). Det vil være snakk om noen timer i løpet av en dag. Her forsøker vi å gjøre en eventuelt reisevei så overkommelig som nordnorsk mulig. Endelig tid og sted vil derfor bli gitt etter at deltakerne er valgt ut og vi ser hvor de holder til. Det vil si i uke 38/39.

Informasjon og påmelding til Agenda Nord-Norge vil bli sendt ut til de 100 i uke 38.

Hvordan være med?

Søknadsfristen er nå ute. Vi retter en stor takk til alle som har bidratt til å dele prosjektet og engasjere lokalmiljøene rundt om i hele landsdelen. Ikke minst takk til de fantastiske drivkreftene som har søkt. Nå går vi igjennom hver eneste en!

Har du andre spørsmål ta kontakt med oss: post@no-da.no eller ring vår prosjektleder Ingvild Kielland på 416 31 870