NODA navn

Artikkel Nye stemmer

De som skal bo og leve i landsdelen må være med å forme den. Derfor er hver fjerde deltaker på årets samling under 34 år, og de skal løftes fram i en egen perspektivmelding.

Å få fram de unges stemme er et felles ansvar. For la oss være ærlige: det er de unge som er framtiden.

I fellesskap med beslutningstakere, tenkere, samfunnsengasjerte folk og unge skal årets Agenda Nord-Norge øke bevisstheten rundt identitet og økonomi og hvordan dette er et samspill vi kan ha innflytelse på. Og ikke minst hvor viktig samspillet er for samfunnsøkonomien, nærings- og samfunnsutviklingen.

Hundre unge i salen

Sammen skal vi finne løsninger og bruke de kortene vi har på hånden til å handle nytt, langsiktig og strategisk rundt det som skjer i Nord-Norge akkurat nå. Derfor tar konferansen i år en ny retning, der hver fjerde deltaker er i alderen 18-34 år. De unge nordlendingene skal sende en bestilling til samfunnets beslutningstakere, i form av perspektivmeldingen som presenteres på konferansen. For det er på tide å låne øret til de unges stemme, og vi vet at engasjementet er stort.

– Gjennom Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har vi pekt på utfordringene, og de som skal løfte landsdelen videre i årene framover må være en del av løsningen. Vi stiller spørsmålene, og lar ungdom og beslutningstakere herfra svare sammen, sier Petter Høiseth, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, som representerer en av samlingens tre eiere.

Forplikter oss for framtiden

I perspektivmeldingen skal hundre unge fortelle hva som betyr mest når de skal gjøre sine valg for framtiden. Hva spiller inn når de skal velge utdanning, jobb og bosted? Hva betyr noe for livsstilen og fritiden de har? Vi skal få vite om de etterspør helt helt andre løsninger og arbeidsmåter enn vi har i dag.

Også ledere fra LO og NHO skal sette seg ned med de unge og diskutere framtidens løsninger. Ernas Solberg gir i talen sitt perspektiv på de unges framtid i nord, og skal lytte til de unge også i en rundebord-samtale på samlingens siste dag.

Til slutt skal vi signere en forpliktelsesprotokoll, hvor deltakerne oppfordres til å skrive under på at de vil ta de unge generasjonene med i alle beslutningene som tas i Nord-Norge.

Hele artikkelen leser du her