NODA navn

Åpningstale lunsjdebatter

Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen åpnet lunsjdebattdagene

Hun sa:

"Vi i Tromsø kommune er kjempestolt over NODA og deres arbeid med design og arkitektur i nord. Spesielt det å ha NODA i Tromsø betyr mye for oss.

At vi trenger en slik kompetanse innen design og arkitektur i Tromsø er det ingen tvil om. Kultur er en del av befolkningens historie, tilhørighet, identitet og stolthet. Tromsø er kjent for vårt rike kulturtilbud, men vi kan ofte komme til kort når vi skal fremheve hva vi faktisk har å by på når det kommer til byggene i kommunen vår. Her er NODA en viktig medspiller.

DARK. Tenk at dette er første gang man arrangere en slik festival i Nord-Norges for arkitektur og design, og det var virkelig på tide! Tromsø kommune vet at vi har mye kompetanse på dette feltet, så det er kjempeviktig at man går sammen og fokusere på dette. Det å skape en møteplass for kompetansen og innbyggerne våre er helt supert!

Vi er veldig opptatte av innbyggermedvirkning og å skape debatt rundt utviklingen av byen vår. Det er gjennom slike prosesser vi får frem det store mangfoldet av meninger om dette, og ikke minst; alle de gode ideene. Det å vekke nysgjerrigheten og inspirere alle til å ta del i debatten om hvordan vi vil at Tromsø skal være for å våre innbyggere, og hvordan vi fremstår for våre stadig flere besøkende er viktig.

Vi har jo sett at spesielt diskusjoner rundt nybygg kontra eksisterende bebyggelse stadig har vært et tema som engasjerer veldig mange. Det å få snakket om dette tidlig i prosesser er bra. Samtidig er det vi politikerne som må ta de vanskelige avgjørelsene og avveiningene. Her ønsker vi jo at mest mulig skal være godt forankret i befolkninga. "

Bilde #1: offisiell åpning ved festivalsjef Michele Widerøe

Bilde #2: varaordfører (tatt av itromso)