NODA navn

NODA søker prosjektleder i 100% stilling

Vil du bidra til å skape en sterk og aktuell landsdel ved hjelp av design og arkitektur?

NODA er en medlemsorganisasjon og samarbeidsarena som har som formål å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord: både hos offentlige og private beslutningstaker, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden. 

Vi søker: Prosjektleder 

NODA søker prosjektleder i 100% stilling for et ettårig prosjekt med fokus på design og arkitektur.  Prosjektet har som mål å fremme bruken av design og arkitektur som metode for innovasjon og utvikling. Målgruppene er design- og arkitekturbedrifter samt privat og offentlig sektor i Nord-Norge, og skal bidra til bransjeutvikling innenfor design og arkitektur.  

Om deg:

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi tilbyr:

Kontorsted vil være Tromsø . 

Varighet: Ettårig engasjement med mulighet for forlengelse
Har du spørsmål om stillingen, kan du henvende deg til daglig leder Michele Renée Widerøe tlf: 908 908 89 
eller epost: Michele Renee Widerøe: michele@no-da.no"

Søknad m/CV, sendes til michele@no-da.no innen 30.januar 2019.