NODA navn

I nyhetene til Norges arktiske universitet UiT

Daglig leder i NODA, Michele Widerøe, er hentet inn som næringslivsmentor ved UiT. Målet er å minske avstanden mellom akademia, bedrifter og kommuner.

– Jeg ser fram til å koble næringslivet og UiT tettere. Målet er å bidra til å gjøre den gode kunnskapen som produseres ved universitetet enda mer tilpasset næringslivet, sier Michele Widerøe, daglig leder i Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA)

Stedsutvikling
Denne uken er Widerøe til stede i Svolvær på et nytt etter– og videreutdanningstilbud i stedsutvikling i regi av UiT Norges arktiske universitet.
– Vi skal særskilt samarbeide om det vi har kalt ansvarlig stedsutvikling, som vi har stor forskingskompetanse på ved UiT. NODA arbeider med lignende tema gjennom design og arkitektur, og Michele Widerøe skal være med i utvikling og undervisning av vårt nye tilbud i stedsutvikling, sier Anniken Første, førsteamanuensis i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT.

Tett kobling
Det nye etter- og videreutdanningstilbudet samler bedriftseiere, ledere og kommunale planleggere fra Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, og er et resultat av en bestilling fra næringsliv og kommuner i regionen. Studiet ser nærmere på

Siloer
– Ett av målene mine er å bidra til en delingskultur i nord, at vi klarer å bryte ned de mange siloene med kunnskap som er Nord-Norge, sier Widerøe.
– Det er lærerikt å være sammen med medstudenter som har så ulik bakgrunn. Vi deler våre erfaringer på felles utfordringer, og med forskjellige ståsted både geografisk og fagmessig, får vi innblikk i nye måter å tenke på, mener Bill Gradin, som jobber som arealplanlegger i Vågan kommune. Han mener studietilbudet er både krevende og utviklende.
– Det er fint å få være en del av et nettverk hvor vi har fokus på fag, sier Gradin. Han er svært fornøyd med at studietilbudet har fokus på utviklingen mellomstore og små steder.
– Ofte har utdanning innen stedsutvikling fokus på store steder. Dette kurset passer svært godt i Nord-Norge, mener Gradin.
Etterutdanningstilbudet startet opp høsten 2018. Målet er at et lignende tilbud kan bli til i Finnmark i 2019.
– Jeg håper at tilbudet kan komme tilbake også til Lofoten igjen, fordi da vil enda flere fra vår region kunne bli med neste gang, sier Gradin.


Hentet fra UiT sin nyhetsside