NODA navn

I dagens avis om NODA til tjeneste 1.0

Romskipet Aurora og The Whale har vært i designfokus. Begge de to andøybedriftene har vært caser i et prosjekt Nordnorsk Design- og arkitektursenter (NODA) har kjørt i tjenestedesign i år.

Skrevet av: Tony Gulla Sivertsen - Andøyposten (vol.no) 20.11.2018

Kort fortalt handler tjenestedesign om å få organisasjoner til å sette brukeren i sentrum. Målet er å levere helhetlige og meningsfylte tjenesteopplevelser til brukerne.

Ledet av andværing

Tjenestedesign har inntil nylig hatt lite fokus i Nord-Norge, og derfor hyrte NODA andværingen og grafisk designer, Marte Wiik, til å lede et prosjekt med fokus på å heve kompetansen.

Ti prosjekter er valgt ut som caser og de har fått tildelt hver sin erfarne designer, som har hatt et todelt mål; å tilegne seg kompetanse, samt tilføre sitt prosjekt tjenestedesign-perspektivet. Tone Bodøgård har jobbet med The Whale og Tina Aslaksen har jobbet med Romskipet Aurora. Nylig hadde de siste samling og presenterte resultatene av det de har jobbet med.

– Vi har gjort dette, både for å heve kompetansen i landsdelen, og for at vi skal ha designere som kan tjenestedesign. Det er også viktig å få bedriftene til å skjønne det, og at de må snakke med brukerne sine, sier Wiik.

– Vært nyttig læring

En av dem som sier hun har hatt stort utbytte av å delta i prosjektet er Anne Mari Norheim, som er romskipsjef i Oksebåsen. Prosjektet hun og Aslaksen har jobbet med er hvordan romskipet skal bli etter utbyggingen som nå er i gang.

– Tjenestedesign var helt nytt materiale for meg, og alt har vært bra. Det har vært nyttig læring om viktigheten av å involvere brukerne før man planlegger, sier hun, og legger til at hun hadde nok ikke tenkt på samme måte som hun gjør nå, hvis hun ikke hadde deltatt.

– Jeg tror for eksempel ikke jeg hadde skjønt hvor viktig det er å involvere småbarnsfamilier og pedagogiske ledere fra barnehager, før vi lander et konsept på det nye innholdet i romskipet, sier hun. En gruppe fra NAROM har nylig vært på turne hos vitensenter i Norge, Sverige og Danmark, for å få inspirasjon.

– Jeg merket at jeg med en gang la merke til skilting, belysning, språk, støydemping og slikt, sier hun.

– En bra effekt av dette prosjektet, er at neste gang de skal gjennomføre en utbygging eller endring, så sitter Anne Mari med tjenestedesignkompetansen, sier Wiik.