NODA navn

Fantastisk fin julegave

NODA har fått tildelt 800 000 kr over tre år av Finnmark fylkeskommune for å jobbe med næringsutvikling i deres fylke!

Midlene skal gå til målrettet aktiviteter i fylket. Målgruppen er både privat næringsliv, offentlig sektor og våre medlemmer. Takk for tilliten og takk for gaven på vegne av oss og våre medlemmer i Finnmark!