NODA navn

Designutveksling i Arkhangelsk

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved universitet i Arkhangelsk.

I Nordvest-Russland, dvs. Arkhangelsk, Murmansk og Petrozavodsk utvikler designvirksomheter og kreative industrier seg raskt, og det samme skjer i Nord-Norge. Fagfeltet i begge regionene har felles utfordringer og muligheter knyttet til det å drive bedrift langt nord,  på ikke-sentraliserte steder. Tross disse likheter har det fram til i dag ikke vært noen form for samarbeid/kontakt mellom nordnorske og nord-russiske designere. Dette ønsker vi å gjøre noe med.  

Hovedmålet med forprosjektet er å utvikle et prosjekt for et eventuelt samarbeid videre på tvers av profesjonelle miljøer innen design og arkitektur i Nord-Norge og Nord-Russland. Kompetanseutvikling og nettverksbygging er grunnsteinene i prosjektet.

Forprosjektet har to faser.
Fase 1 (november 2017) drar en NODA-delegasjon til Arkhangelsk for å delta og forelese i et design og arkitektur konferanse arrangert av våre partnere. Vi skal også besøke andre bedrifter og få diskutert utfordringer disse møter i sin hver dag.

Fase 2 (mars 2018) kommer en Russisk-delegasjon, bestående av designer og arkitekter til Tromsø, for å både presentere seg selv (Morrakaffe seminar) og for å dra på bedriftsbesøk hos våre medlemmer.

Etter disse to fasene har blitt gjennomført samles NODA og Arctic Art Institute for å oppsumere erfaringer og diskutere muligheter for fremtids samarbeid.

Vi takker The Norwegian Barents sekretariat for støtte og ser fram til et spennende prosjekt!