NODA navn

Nyheter:

Russebukse pant

NODA ønsker å ha et redesign workshop med russebukser for å gjøre russetiden inkluderende og tilgjengelig. Dette er økonomisk, inkluderende og miljømessig bærekraftig.

Designskole for alle: DARK_ung

Designskolen er etablert for å gi et tilbud til barn og unge etter skoletid og i ferier for å gi opplæring i design og arkitektur. DARK_ung har arrangementer i løpet av skoleåret og designene som barn og unge lager blir stilt ut på DARK_ung festivalen som arrangeres hver vår.

DOGA-Merket

DOGA-merket for design og arkitektur hedrer norske virksomheter og utøvere som demonstrerer hvordan vellykket bruk av design og arkitektur skaper verdi – for samfunn, miljø og økonomi.

Du finner utfyllende informasjon om kriterier og regler her >>

NODA i Arkitektnytt

Artikkel om den nye daglige lederen Kjersti og prosjektene våre

AR Modell

Se fremtidens møteplass før den bygges.

Inkluderende Arktiske Byrom

Masteroppgave om NODA sitt prosjekt "Inkluderende Arktiske Byrom"

Arkitektworkshop på Hansnes

Arkitektene kom med fine forslag til den nye møteplassen på Hansnes.

Innspillene er illustrert

av talentet Danel Shuaib fra Kunnskapstrening IT

Filmen er klar

Vi har laget en kort film av DARK_Ung festivalen