NODA navn

Nyheter:

Velkommen til tjenestedesignkonferanse i Bodø

4. februar går en ny konferanse av stabelen. Velkommen

2019: Et fantastisk år for NODA

God jul og godt nyttår!

Dette er NODA til tjeneste

To programmer er nå gjennomført. Et i 2018 og et i 2019!

Åpningstale lunsjdebatter

Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen åpnet lunsjdebattdagene

NYE STEMMER presentasjon

Perspektivmelding for "nye stemmer" ble presentert på Agenda Nord-Norge i Narvik

NYE STEMMER: Innsiktsarbeidet er i gang

En uke. En landsdel. Fire workshop. 14 dybde-intervju. 100 nye stemmer.

Intervju i Arkitektnytt

Vi snakker om DARK med Arkitektnytt.

Regional innspill til Kommunal og moderniserings departement

Sammen med cirka 60 andre regionale aktører var NODA med å gi innspill til et felles kunnskapsgrunnlag om vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Dette skal være grunnlaget for en ny stortingsmelding.