NODA navn

Nyheter:

NYE STEMMER: Innsiktsarbeidet er i gang

En uke. En landsdel. Fire workshop. 14 dybde-intervju. 100 nye stemmer.

Intervju i Arkitektnytt

Vi snakker om DARK med Arkitektnytt.

Nå er vi klarer for DARK

Her er hele programmet! og det er ikke småtteri

Regional innspill til Kommunal og moderniserings departement

Sammen med cirka 60 andre regionale aktører var NODA med å gi innspill til et felles kunnskapsgrunnlag om vekst og verdiskaping i Nord-Norge. Dette skal være grunnlaget for en ny stortingsmelding.

Bli med på DARK

NODA feirer 5 år og arrangerer Nord-Norges første design- og arkitekturfestival i november. Bli med!

Artikkel om workshop i Hemnesberget

i 2018 leverte NODA en workshop om stedsutvikling på bestilling av Hemnes kommune. Distriktssenter hold foredrag i starten av workshopen og de har skrevet følgende artikkel i etterkant:

Artikkel Nye stemmer

De som skal bo og leve i landsdelen må være med å forme den. Derfor er hver fjerde deltaker på årets samling under 34 år, og de skal løftes fram i en egen perspektivmelding.

Bli med på prosjektet NYE STEMMER

Er du mellom 18-34år, bor i Nord-Norge og har et brennende engasjement for hvordan vi skal utvikle landsdelen?

Da søker vi etter deg!

Design for klima kronikk

Klimaendringene oppleves spesielt sterkt i Arktis. Økt temperatur, mindre is og mer nedbør i nord vil også påvirke det globale klimaet, med konsekvenser for liv og helse hos både dyr og mennesker. Dette får nå særlig oppmerksomhet i vår region, og vi vil trenge felles innsats og verktøy i jobben som må gjøres. Blant gode verktøy som er tilgjengelig vil vi løfte fram design og arkitektur.