NODA navn

Nyheter:

Bidrag til Arctic Innovation Week

Arctic Innovation Week 2020 er i gang, og NODA er med!

Innspill til Nordområdemelding

Om nord for nord!

I forbindelse med Us innhenting av innspill i nord til Nordmorådemelding har NODA levert flere innspill med fokus på design og arkitektur og viktigheten av å styrke fagmiljøene i nord.

Her er våre innspill:

Innspill til arbeidet med kaipromenaden i Tromsø

Kaipromenaden i Tromsø er under utredning i Sentrumsplanen til Tromsø kommune. Vi inviterte tromsøværinger til å bygge ideer til sosiale møteplasser som skal gjøre Kaipromenaden til Tromsøs mest attraktive byrom.

Norsk-russisk kompetansesamarbeid

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved Universitet i Arkhangelsk.

Ny sponsor til Designskolen

Norconsult Tromsø er stolt sponsor av designskolen!

Kreativ workshop for næringsliv

Utfold din kreativitet med NODAs tilbud for bedrifter. Bli med på en morsom, engasjerende og lærerik workshop.

Tjenestedesign for reiseliv

Prosjektet Mobile Moods ved Akvaplan-niva AS var en av casene i vårt tjenestedesignprogram. Det er utrolig inspirerende for oss å se hvordan et prosjekt som var forut sin tid, nå er dagsaktuelt, enda bedre er det å lese hvordan tjenestedesign har vært med å løfte prosjektet til nye høyder.

BarePrat: Gamlebyen i iTromsø

Historiker og forfatter Hallvard Birkeland vil ha et politisk vedtak på navnet Tromsø Gamleby, mens byplanlegger Bodil Ruud mener at det kan føre til at bydelen blir et kommersielt produkt som skal tekkes turister

Designskolefilm

Denne sommeren har vi hatt to flotte verksted på designskolen. Her er filmene!