NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her
- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

AR Modell

Se fremtidens møteplass før den bygges.

Inkluderende Arktiske Byrom

Masteroppgave om NODA sitt prosjekt "Inkluderende Arktiske Byrom"

Arkitektworkshop på Hansnes

Arkitektene kom med fine forslag til den nye møteplassen på Hansnes.

Innspillene er illustrert

av talentet Danel Shuaib fra Kunnskapstrening IT

NODA sin paviljong i Nordlys

Step-danser Silje så et helt eget potensiale i NODA sin paviljong - scene og steppekasse!

Hansnes skole inviteres til workshop

Temaet er inkluderende arktiske møteplasser.

Tusenårsstedet valgt til årets prosjekt på Hansnes!

Karlsøy Kommune har valgt sted til årets "Inkluderende Arktiske Byromsprosjekt"

Innbyggere på Hansnes inviteres til innspill-workshop

Tusenårsplassen kan bli Hansnes sitt nye møtepunkt.

Hvordan ønsker DU at det skal bli?

Arkitekter inviteres til konsept-workshop

Temaet er arktiske byrom og sosial bærekraft.