NODA navn

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.

NODA_Arctic startet i kjølvannet av et prosjekt vi hadde med nord-vest Russland i 2017-2018. NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser. NODA_Arcitc samarbeider med fagmiljøer
innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Aktiviteter:

Designskole for ungdom

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for ungdomsklubben TUSJ ved Kirkens Bymisjon.

Og no’ da, Prostneset?

Torget på Prostneset skal nå utvikles av hele byen for å skape et byrom hvor folk trives i.

Arkitektkonkurranse

I samarbeid med Landskapsarkitektur utdannelse i Tromsø (UIT/AHO) inviterer vi til studentkonkurranse.

Arktisk byromsprosjekt

Fantastiske nyheter: NODA har fått støtte til å jobbe med prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom / også kalt "En by for alle"

Seminar: arctic urban spaces

A seminar with speakers from the arctic region.

UTSATT! BarePrat: Arktiske byrom

De arktiske byrommene er et mulighetsrom med stort potensial. BarePrat vil denne gangen handle om hvordan arktisk-lokaliserte uterom kan bli aktivt inkluderende og gode byrom.

Arkitekturfilmene er klare

NODA har i samarbeid med AAI laget tre eksklusive, undervisningsfilmer som er laget spesielt for Artic Art Forum. Filmene anbefales for studenter og lærere med spesialisering, samt en hver som er interessert i bærekraftig arkitektur og design.

Arctic. Ecology of Space

Velkommen til webinar og filmpremiere om nordnorsk arkitektur, etter samarbeidet mellom Arctic Art Institute og NODA.

Workshop om bærekraftig arkitektur, del 3

Hva forstår vi som bærekraftig arkitektur i Nord-Norge? På workshop nummer 3 presenteres deltakernes case studier.