NODA navn

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt nettverk internasjonal som vil kunne resultere i oppdrag.

NODA_Arctic startet i kjølvannet av et prosjekt vi hadde med nord-vest  Russland i 2017-2018. NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser. NODA_Arcitc samarbeider med fagmiljøer
 innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer. 

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Aktiviteter:

Norsk-russisk kompetansesamarbeid

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved Universitet i Arkhangelsk.

Ordføreren fra Arkhangelsk kom på visitt!

Igor Godzish, Arkhangelsk's ordfører kom til Tromsø for å delta på konferansen Arctic Frontiers. I den anledning ønsket han å lære mer om hvordan Tromsø tenker bystedsutvikling, noe NODA var behjelpelige med å vise. 

Seminar om russisk design og arkitektur

Norge/Russland, same same, but different?

Som andre del av det norsk-russiske kompetansesamarbeidet, stiller NODA og Tromsø som vertskap for den russiske design- og arkitekturdelegasjonen. 

NODA i Design- og Arkitekturmagasinet Berlogos

Det russiske design- og arkitekturmagasinet Berlogos har valgt å skrive sak om NODA etter besøket vårt i Arkhangelsk! 

Tilbake fra Russland

NODA delegasjon har vært i Arkhangelsk!

Designutveksling i Arkhangelsk

NODA delegasjonen holder foredrag på begge dager av "Design and architecture: changing life quality"konferanse. 

Designutveksling i Arkhangelsk

NODA har fått innvilget midler til et samarbeidsprosjekt med Arctic Art Institute ved universitet i Arkhangelsk.