NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her
- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

Arctic Innovation Week: Seminar om verdiskaping gjennom design

Kom og hør NODA sitt innlegg om "Medvirkning med mening"

Inkluderende Arktiske Byrom i Arkitektnytt

– Hvordan designer vi byrommene i et arktisk klima, spør Kjersti Monsen i Nordnorsk design- og arkitektursenter. Nå er de i gang med et treårig prosjekt hvor de tar i bruk medvirkning og nye samarbeid for å finne svar på utfordringen.

Film: The Competition

The Competition is the first film documenting the tense developments that characterize architectural contests.

Påfyll: Digitale Kartløsninger med Norkart (bedriftspresentasjon)

Faglig og sosialt påfyll med gratis pizza

NODA i Arkitektnytt

Artikkel om den nye daglige lederen Kjersti og prosjektene våre

AR Modell

Se fremtidens møteplass før den bygges.

Inkluderende Arktiske Byrom

Masteroppgave om NODA sitt prosjekt "Inkluderende Arktiske Byrom"

Arkitektworkshop på Hansnes

Arkitektene kom med fine forslag til den nye møteplassen på Hansnes.

Innspillene er illustrert

av talentet Danel Shuaib fra Kunnskapstrening IT