NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her
- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

Workshop for formgivere

I forbindelse med prosjektet En by for alle inviterer vi formgivere i Tromsø til workshop

Designskole for barn

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for elevene ved Tromsø international school

NODA med foredrag på March skole i Russland

Som en del av vårt samarbeidsprosjekt med nord-Russland stiller vi med foredrag på March arkitekturskole i Moskva.

I dagens Nordnorsk debatt

Er byen vår for alle?

Det er spørsmålet vi ønsker å utforske – og kanskje enda viktigere: hvordan gjør vi Tromsø til en by for alle?

Kronikkserie om inkluderende arktiske byrom

NODA har invitert noen utvalgte engasjerte aktører i Tromsø til å skrive om hva de mener er et inkluderende byrom.

Designskole for ungdom

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for ungomene ved Kvaløya VGS

Workshop om byrom

NODA arrangerer befaring og workshop med tema inkluderende arktiske byrom for Voksenopplæringa

Designskole for barn

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for elevene ved 4 Alfa og 4 Beta ved Gyllenborgskolen

Designskole for ungdom

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for ungdomsklubben TUSJ ved Kirkens Bymisjon.