NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her
- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

Infomøte: Inkluderende Arktiske Byrom, Vadsø

Finn ut hvordan du kan påvirke Vadsø sin nye møteplass!

Påfyll: Aldersvennlige samfunn på vinterstid

NODA inviterer til faglig og sosial påfyll i Bodø!

Påfyll: Inuit Qaujimajatuqangit, Art, Architecture and traditional knowledge talk and tour

The Canadian architects in Evoq architecture will present their work while they are visiting Tromsø. They are visiting during Arctic Frontiers to open an exhibition on the topic of Inuit traditional knowledge and how to implement this in todays art and architecture.

NODA + Vadsø = Inkluderende arktiske byrom

Vadsø blir destinasjonen for årets byromsprosjekt!

Masteroppgave om medvirkning

Jonas G. Høeg og Vivian N Tetzlaff valgte å følge medvirkningsprosessen i prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom når de skulle skrive masteren sin.

Feiring på Tusenårsplassen

Årets største julegave til befolkningen i Karlsøy Kommune overrekkes lørdag 17.12 kl13 - 15

Godkjent byggesøknad på Hansnes

MILEPÆL - vi er i gang med å bygge ny aktivitetspark i prosjektet "Inkluderende Arktiske Byrom"

NODA+FOBY_seminar: Det gode hverdagsliv i bydelene

Hva er det gode liv og hvordan kan man tilrettelegge for dette gjennom design, arkitektur og byutvikling?

BarePrat: Kulturarenaer

Hva er synergieffekten av å legge til rette for kreative næringer og kultur i tettsteder og byer?