NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her
- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

Godkjent byggesøknad på Hansnes

MILEPÆL - vi er i gang med å bygge ny aktivitetspark i prosjektet "Inkluderende Arktiske Byrom"

NODA+FOBY_seminar: Det gode hverdagsliv i bydelene

Hva er det gode liv og hvordan kan man tilrettelegge for dette gjennom design, arkitektur og byutvikling?

BarePrat: Kulturarenaer

Hva er synergieffekten av å legge til rette for kreative næringer og kultur i tettsteder og byer?

Arctic Innovation Week: Seminar om verdiskaping gjennom design

Kom og hør NODA sitt innlegg om "Medvirkning med mening"

Inkluderende Arktiske Byrom i Arkitektnytt

– Hvordan designer vi byrommene i et arktisk klima, spør Kjersti Monsen i Nordnorsk design- og arkitektursenter. Nå er de i gang med et treårig prosjekt hvor de tar i bruk medvirkning og nye samarbeid for å finne svar på utfordringen.

Film: The Competition

The Competition is the first film documenting the tense developments that characterize architectural contests.

Påfyll: Digitale Kartløsninger med Norkart (bedriftspresentasjon)

Faglig og sosialt påfyll med gratis pizza

NODA i Arkitektnytt

Artikkel om den nye daglige lederen Kjersti og prosjektene våre

AR Modell

Se fremtidens møteplass før den bygges.