NODA navn

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.

NODA_Arctic startet i kjølvannet av et prosjekt vi hadde med nord-vest Russland i 2017-2018. NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser. NODA_Arcitc samarbeider med fagmiljøer
innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Aktiviteter:

NODA med foredrag på March skole i Russland

Som en del av vårt samarbeidsprosjekt med nord-Russland stiller vi med foredrag på March arkitekturskole i Moskva.

Kronikkserie om inkluderende arktiske byrom

NODA har invitert noen utvalgte engasjerte aktører i Tromsø til å skrive om hva de mener er et inkluderende byrom.

Designskole for ungdom

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for ungomene ved Kvaløya VGS

Workshop om byrom

NODA arrangerer befaring og workshop med tema inkluderende arktiske byrom for Voksenopplæringa

Designskole for barn

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for elevene ved 4 Alfa og 4 Beta ved Gyllenborgskolen

Designskole for ungdom

NODA arrangerer Designskole med tema byrom for ungdomsklubben TUSJ ved Kirkens Bymisjon.

Og no’ da, Prostneset?

Torget på Prostneset skal nå utvikles av hele byen for å skape et byrom hvor folk trives i.

Arkitektkonkurranse

I samarbeid med Landskapsarkitektur utdannelse i Tromsø (UIT/AHO) inviterer vi til studentkonkurranse.

Arktisk byromsprosjekt

Fantastiske nyheter: NODA har fått støtte til å jobbe med prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom / også kalt "En by for alle"