NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her
- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

ARCHITECT CAMP

Architects and artists are invited to join for a two day “camp” with a seminar and workshop 1-2 june in Vadsø. As a part of the "Inkluderende Arktiske Byrom" project.

Vadsøfolket har talt!

Kofferten vår en full av post-its med mange gode innspill til årets Inkluderende Arktiske Byrom. Vi har møtt folk i alle aldre og med ulik bakgrunn. Fellesnevneren er at alle bor i Vadsø. De har fortalt oss om Vadsø, om byrommet, ønsker og tanker.

Påfyll: Sauna - where culture and health melt

Sami Rintala from Rintala Eggertsson shares some ideas when gathering design and architecture professionals in Bodø.

iFinnmark artikkel om Vadsø prosjektet

Nord-Norsk Design og Arkitektursenter (NODA) har vært på besøk i Vadsø denne uken for å samle innspill til å bygge et fellesrom i byen de selv ikke vet hvordan skal se ut.

NODA + Vadsø = Inkluderende arktiske byrom

Vadsø blir destinasjonen for årets byromsprosjekt!

Infomøte: Inkluderende Arktiske Byrom, Vadsø

Finn ut hvordan du kan påvirke Vadsø sin nye møteplass!

Påfyll: Aldersvennlige samfunn på vinterstid

NODA inviterer til faglig og sosial påfyll i Bodø!

Påfyll: Inuit Qaujimajatuqangit, Art, Architecture and traditional knowledge talk and tour

The Canadian architects in Evoq architecture will present their work while they are visiting Tromsø. They are visiting during Arctic Frontiers to open an exhibition on the topic of Inuit traditional knowledge and how to implement this in todays art and architecture.

Masteroppgave om medvirkning

Jonas G. Høeg og Vivian N Tetzlaff valgte å følge medvirkningsprosessen i prosjektet Inkluderende Arktiske Byrom når de skulle skrive masteren sin.