NODA navn

Ungt Entreprenørskap - Troms

Støttemedlem

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Kontakt

Adresse: Storgata 61, Postboks 667 9257 Tromsø
Telefon: 77 69 53 00
E-post: troms@ue.no
Web: http://www.ue.no/