NODA navn

Steinsvik Arkitektkontor

Arkitekt

Arkitektkontoret ble etablert i Tromsø i 1972 og har vært i kontinuerlig drift siden oppstarten. Kontoret gjennomfører oppdrag innenfor kategoriene nybygg, rehabilitering, arealplanlegging, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, design og prosjekteringsledelse. 

Kontoret har gjennom forsknings- og utviklingsarbeide samt realisering av prosjekter opparbeidet seg en spesiell kompetanse på energieffektive løsninger for bygg og bærekraftig arkitektur, samt planlegging i forhold barn, klima og uterom. Denne kompetansen og engasjementet for disse temaene har medført at kontoret har fått flere priser, blitt valgt ut til utstillinger og bidratt til flere seminar og konferanser både i Norge og i utlandet. Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene (NPA).

Kontaktperson Daglig leder: rose.marie@steinsvikarkitekt.no

Kontakt

Adresse: Fiolvegen 21, 9016 Tromsø
Telefon: 77 68 12 94
E-post: post@steinsvikarkitekt.no
Web: http://www.steinsvikarkitekt.no/