NODA navn

Signatur Vika AS

Vi er et par med stor kjærlighet for naturen, hvordan naturen former oss og omgivelsene våre. Daniel har jobbet i byggebransjen i 20 år, drevet eget firma og har de siste årene vært interessert i økohus og bærekraftige perspektiver inn i dette.
Ragnhild jobber i digital undervisning, og er også utdannet terapeut. Med naturen som spillerom er visjonen å tilby tjenester fra vårt naust i Henrikvik hvor vi ønsker å restaurere naustet til å gjenspeile både kystkultur og gamle tradisjoner og med tiden skape et møtepunkt som baserer seg på ‘en grønn bølge’.

Kontakt

Adresse: Middagsskarveien 8, 9107 Kvaløya
Telefon: 90 27 07 02
E-post: hei@signaturvika.no
Web: www.signaturvika.no