NODA navn

Senter for Nordlige Folk

Samisk design Støttemedlem

avvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk er et samisk- og internasjonalt kultursenter med målsetting å formidle samiske og nordlige urfolks kunst, kultur og kunnskap.

Kontakt

Adresse: 9144 Samuelsberg, Kåfjord
Telefon: 922 14 455
E-post: post@nordligefolk.no
Web: http://www.senterfornordligefolk.no/