NODA navn

Røst Kommunikasjon

Grafisk design Tjenestedesign

Vi hjelper bedrifter som ønsker å fortelle kundene hvem de er, hva de gjør og hvorfor. Vi mener god og troverdig kommunikasjon skaper slitesterke bånd – og på sikt enda flere kunder.

Kontakt

Adresse: Storgata 66, Tromsø
Telefon: 918 47 929
E-post: simen@rostkommunikasjon.no
Web: http://www.rostkommunikasjon.no/