NODA navn

Prøvetrykk

Trykkeri

I en digital verden med fokus på effektivitet, produktivitet og besparelser, ønsker Prøvetrykk å fokusere på styrken i det analoge.Vi ønsker å stoppe litt opp. Ta tilbake tiden, taktiliteten, og stoltheten bak et kvalitetshåndverk.Prøvetrykk er lokalisert i Harstad, en by med en lang trykkerihistorie. Nå bringer vi denne stolte tradisjonen videre, og det med maskinene og utstyret fra Handelstrykkeriet, Aas og sønn, samt aksidensdelen til Harstad Tidende.Våre lokaler er kombinert verksted, kursarena, visningsrom og utsalgssted. Lokalt samarbeid, godt håndverk og kollektiv utvikling er sentrale holdepunkter i vårt arbeid.

Kontakt

Adresse: Storgata 15, 9405 Harstad
Telefon: 95928948
E-post: post@provetrykk.no
Web: http://www.provetrykk.no/