NODA navn

Fjellknatt Arkitektstudio AS

Arkitekt Landskapsarkitekt

Fjellknatt Arkitektstudio AS er et arkitekt-, landskap- og plankontor på Finnsnes, byen i Midt-Troms og porten til Senja.

Fjellknatt Arkitektstudio har et stort spenn i sine prosjekter av ulik kompleksitet, alt fra store reguleringsoppdrag, større næringsbygg, eneboliger og hytter til mindre tilbygg og rehabiliteringer. Kontorets oppgaver utføres for profesjonelle og private flergangsbyggherrer, eiendomsutviklere og privatpersoner.

Kontoret har som mål å ivareta byggherrenes premisser som er lagt til grunn i prosjektet og ivareta helheten i utforming og planlegging av de ulike prosjektene vi jobber med.

For oss handler god planlegging og arkitektur om å skape bygg og omgivelser som har gode kvaliteter både funksjonelt og estetisk. Arkitekturen skal reflektere prosjektets premisser, som for oss alltid består av en kombinasjon av kundens ønsker og behov, landskap og bygde omgivelser, myndighetskrav og stedsforståelse.

Vi brenner for god arkitektur og stedsutvikling og er opptatt av å skape gode rom å være i både ute og inne.

Kontakt

Adresse: Storgata 46B, 9300 Finnsnes
Telefon: 936 83 986
E-post: post@fjellknatt.no
Web: https://www.fjellknatt.no