NODA navn

Erlikpluss Design Studio

Grafisk design Industridesign Tjenestedesign

Erlipluss Design Studio er et multidisiplinært design - og arkitekturstudio med fokus på bærekraftig utvikling: økologi, økonomi, sosial og kulturell bærekraft.

Vi arbeider med alle typer utviklingsprosjekter og samarbeider med alt fra grûndere i oppstartsfasen til etablerte selskaper og offentlige instanser. Modellen vi jobber etter er best beskrevet som skreddersydd problemløsing satt i system, hvor vi setter sammen grupper med ulike egenskaper og kompetanse til det beste for hvert enkelt prosjekt.
Erlikpluss har siden 2015 arbeidet med store og små utviklingsprosjekter, både i Norge og i Danmark, hvor vi blant annet har arbeidet med prosjekter for København kommune og deres Smart City satsing.
For tiden arbeider vi med en rekke bærekraftige utviklingsprosjekter rettet mot den voksende turistnæringa i Nord-Norge og utvikling av produkter og tjenester for ulike produsenter og leverandører, alt fra vårt studio i Gratangen.
Vårt kjerneteam består av fem eiere med kompetanse på masternivå innen industridesign, bærekraftig ingeniørkunst, arkitektur og interiørarkitektur og animasjon, 3d-visualisering og grafisk design. Tilsammen utgjør dette en faglig tyngde som gjør oss i stand til å levere i alle ledd av et utviklingsprosjekt.

Kontakt

Adresse: Gratangen
Telefon: 98679756
E-post: kmkflowerfield@gmail.com
Web: https://www.erlikpluss.no/