NODA navn

Bolsøy Industridesign

Industridesign Produktdesign

Fra Østervik i Evenes tilbyr vi konsulenttjenester innenfor industridesign/produktdesign, 3D-modellering og visualisering.

Vi leder designprosessen fra idé via konseptutvikling og detaljering til ferdigstillelse av produkt, samt utarbeidelse av produksjonsunderlag. Kundens behov er i fokus.

Kunder i Norge og Sverige.

Kontakt

Adresse: Naustvågen 21, 8533 Bogen i Ofoten
Telefon: 98004367
E-post: sbolsoy@live.no