NODA navn

Barentssekretariatet

Støttemedlem

Barentssekretariatet støtter 150-200 norsk-russiske samarbeidsprosjekter i året. Design av tjenester og samfunnsløsninger er for oss både et aktuelt samarbeidsområde og et verktøy for utvikle samarbeidsprosjekter som gjennomføres på tvers av grenser i nord. Siden vi er opptatt av å utvikle et regionalt samarbeid innenfor mange sider av samfunnet, anser vi det viktig å ha en aktiv dialog med NODA, designere og brukere av både private og offentlige tilbud i Barentsregionen. Vi gjennomfører også selv innovasjonsarrangement på tvers av grenser, som Hack The Barents Crisis: barents.no/nb/nyheter/2020/kan-du-lose-koronakrisen-nordomradene

Kontakt

Adresse: Wiulls gate 3, 9900 Kirkenes
Telefon: +47 78 97 70 50
E-post: info@barents.no
Web: https://barents.no/nb