NODA navn

A3 arkitektkontor

Arkitekt

De viktigste arbeidsfeltene er:

- byggeprogram/forstudier for ulike byggeprosjekter
- prosjektledelse/prosjektadministrasjon
- prosjektering av nybygg
- prosjektering av ombygging og rehabilitering
- arealplanlegging
- byforming
- interiør

Kontakt

Adresse: Storgata 9, 2. etasje
Telefon: 99 48 90 90
E-post: tv@a3a.no
Web: http://www.a3a.no/