NODA navn

Om NODA


NODA er en medlemsforening som jobber med å formidle viktigheten av design og arkitektur. Dette gjør vi gjennom en rekke aktiviteter som videreutviklingskurs, konferanser, seminarer, med mer. Medlemmene i NODA består av design- og arkitekturbedrifter i Nord-Norge, samt andre støttemedlemmer.

NODA er opptatt av å formidle medlemsmassen utad. Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur.

Vi jobber med å synliggjøre effekten, lønnsomheten og verdien av bruk av design og arkitektur for næringslivet og offentlig sektor. Vi jobber med å øke forståelse av design- og arkitekturfagene. Dette gjøres gjennom forskjellige type arrangementer: seminarer, workshops, foredrags, kurs og utstillinger.


Vårt formål: Vi skal bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord: både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Vi satser bredt

KOMPETANSE Vi bidrar til å høyne kompetanse innen design- og arkitekturfagene i landsdelen. ARENA Vi skaper møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere. FORMIDLING Vi bringer kunnskap om design og arkitektur ut til det brede laget av befolkningen. VERDISKAPING Vi bidrar til å øke verdiskapingen i landsdelen gjennom synliggjøring av lokal design- og arkitekturkompetanse.

Vi involverer

Gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger vekker vi nysgjerrighet og inspirerer til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper.

Vi former

Design og arkitektur handler ikke bare om hvordan samfunnet ser ut. Design og arkitektur har gitt livet her nord funksjonelle og effektive løsninger tilpasset klima, ressurser og levesett. Det handler om å se muligheter, gripe dem og utnytte fortrinn med løsninger som fungerer slik vi har gjort gjennom generasjoner.

Det finnes ingen mal for vår landsdel. Fremtiden formes av skaperkraften vi selv henter frem.

Bakgrunn for etablering av NODA (29.oktober 2014)

Før etablering av Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA) fantes det ingen arena for fagmiljøene innen design og arkitektur i Nord-Norge. Et forprosjekt i 2013 avdekket behovet og interesse fra fagmiljøene om etablering av en slik arena. Et kompetansemiljø som er med å utvikle deres kompetanse, men som også bidra til å synliggjøre verdien av bruk av design- og arkitekturkompetanse. Siden etableringen i 2014, har NODA vært opptatt av å ikke være en interesseorganisasjon for fagmiljøene, men heller skape møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere.

Vi har utrettet mye i løpet av de siste årene, men vi ser fortsatt behov for en aktør som er med å utvikle bransjen, men også de som har bruk for deres kompetanse (privat og offentlig sektor). Det er også viktig å påpeke at mangel på et sterkt kompetansemiljø i nord er en av de viktigste grunner til at kompetanse hentes fra andre steder i landet.

NODA er en arena for designere og arkitekter i nord, et sted der de får faglig påfyll og møte andre i samme bransjen. En smeltedigel for bransjene i Nord-Norge. Også viktig er at vi skaper møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere. Tverrfaglighet er viktig for å lykkes!
NODA har minst 20 arrangementer årlig i hele regionen, alt fra frokostseminarer, konferanser og workshops, med tema design, arkitektur og byutvikling. Et av de viktigste prosjekter vi har hatt her er Nord-Norges første Design- og arkitekturfestival DARK som gikk av stabelen i 2019.


Praksisplass

NODA tar imot studenter som ønsker å ha praksis hos oss. Vi følger dem og gir dem arbeidsoppgaver som er relevante for deres utdannelse. Vi har per i dag en fast ordning med UiT - Norges arktiske universitet i Tromsø.

Hvem er NODA

NODA er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre og får faglig rådgivning av et fagråd. Begge er bredt sammensatt med representanter fra forskjellige fagmiljøer og aktører i hele regionen. Styret har ansvaret for foreningens virksomhet, mens fagrådet bestående av all design- og arkitektur interesseorganisasjoner, har det faglige ansvaret i NODA.

Daglig leder
Kjersti Monsen, 905 91 053, kjersti@noda.no

Prosjektkoordinator
Marie Elisabeth Svendsen Øvland, 483 30 343, Marie@no-da.no

Designskolekoordinator
Julie Hjelt Wold, 926 85 170, post@no-da.no

Prosjektleder
Manon Hugues, +33 646 75 5350, manon@no-da.no


Fagråd

Nord-Norges Arkitekt forening, NAF // Margarita Chaskopoulou
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL // Terese Simonsen
Norske industridesigners forening, ND // Viktoria Brønlund
Norske Landskapsarkitekters forening NLA // Marte B Andressen
Interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon, GRAFILL // Tor Åge Vorren

Styre
Styreleder:
Sylvi Barman-Jenssen, Barents maritime, Tromsø //

Nestleder:
Maiken Johnsen, Egga utvikling, Tromsø //

Øvrige styremedlemmer:

Hallstein Guthu, HALLSTEIN as, Vadsø //
Nikolai Sabel, Lokalt Byrå, Storfjord //
Patricija Olchoviciute, Næringsforeningen i Tromsøregionen //
Bjørn Heggdal, ByNorth, Bodø //

Vara:
Kine Yvonne Kjær, Kjærtegn, Tromsø //
Marianne Saus, Buktafestivalen, Tromsø //


Valgkomiteen 2020-2022
For Nordland, Katharina Torheim, Senab Eikeland //
For Troms og Finnmark, Lars Kaupang, festivalsjef for Arctic Pride //


Personerklæring NODA

Ditt personvern er viktig for oss. I NODAs personvernerklæring forklarer vi hvilke personopplysninger NODA behandler, hvordan NODA behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen.

Vedtekter
Kan leses her

Støtt oss
Det er mulig å velge NODA som grasrotmottaker hvis du vil støtte oss her.


Årsrapport

Årsrapport 2015
Årsrapport 2016

Oppsummering Visjonsworkshop
Årsrapport 2017
Årsrapport 2018
Årsrapport 2019
Årsrapport 2020
Årsrapport 2021
Årsrapport 2022

Aktiviteter samlet 2012-2021