NODA navn

Pedagogisk Profil

Designskolen jobber med at barn og unge skal få oppleve design og arkitektur gjennom kreative møteplasser.

Et konstruktivistisk perspektiv på læring innebærer at samtlige som deltar i en læringsaktivitet tilfører noe til prosessen, og resultatet blir derfor ganske unikt hver gang. Når en gruppe jobber med å løse en sak tar man i bruk alt man vet og kan, man vrir og vender på problemstillingen, snur på perspektivene, tenker, konstruerer og finner løsninger. Det er ingen fasit som gir kun et riktig svar. En annen gruppe vil ganske sikkert finne en annen løsning. Dette perspektivet er vesentlig innenfor design og arkitekturfagene. Det er dette læringsperspektivet NODA legger til grunn for prosjektene sine.

I vårt tilbud til barn og unge legger vi stor vekt på aktiv bruk av dialog og involvering med den enkelte deltakere. At barn og unge blir inspirert og får mulighet til å fortelle om sin idé, hvordan de tenker og hvorfor de velger som de gjør, er et avgjørende trinn i den kreative prosessen. Her begynner den unike konstruksjonen, og dialogen vil innebære spørsmål og innlevelse slik at konstruksjonen utvikler seg.

Vi tilbyr et designverksted hvor de unge får jobbe med egne designprosesser, og har tilgjengelig et rikt utvalg av materialer som de bruker til å omsette sin teori til et konkret produkt.

Den pedagogiske profilen er utarbeidet av Sylvi Barman-Jenssen som har 6 års pedagogisk utdannelse.