NODA navn

"Ly og Lek" skal bygges i Vadsø

"Vi liker den historiske referansen til Tufter, utformingen, fleksibiliteten og at det har et stort spekter av bruk" - juryens vurdering

Vi gratulerer Adeline Finez (Landskapsarkitekt i Verte Landskapsarkitekter) og Guylee Simmonds (Arkitekt i Guylee Simmonds Architecture) og ser frem til å samarbeide om byrommet som kommer.


ARKITEKTCAMPEN

- 6 arkitekter
- 2 dager sammen i Vadsø
- 10+ befaringer
- 7 foredrag
- 3 team
- 3 forslag
- 8 timer konseptutvikling
- 8 i juryen
- 20min juryering
- 1 prosjekt bygges

Vi GLEDER oss til fortsettelsen

"Det var en litt anderledes, litt stressende, men også veldig gøy måte å jobbe på."
- Arkitekt som var med på Arkitektcamp i Vadsø.

ARKITEKTENE

Adeline Finez - Landskapsarkitekt i Verte Arkitektur. Alta
Guylee Simmonds - Arkitekt i Guylee Simmonds Architecture. Tromsø
Irene Jullum Hagen, Arkitekt i Norconsult. Vadsø
Joyce Muriel Aguirre, Urbanist i By og plan konsulent Aguirre. Bodø
Jeanne Pyskir - Landskapsarkitekt i Verte Arkitekter. Alta.
Martin Strømstad - Arkitekt i Asplan Viak. Tromsø

JURYEN

Hanne Harila – Varaordfører, Vadsø Kommune
Eva Steen Jenssen – Samfunnsplanlegger, Vadsø Kommune
Mette Westlie – Daglig leder, Hermetikken Kulturnæringshage
Hallstein Guthu – Arkitekt (fra Vadsø) i HALLSTEIN as.
Kornelia Farnes – Samfunnsplanlegger. Tidligere NODA ansatt – jobbet med første årene av Inkluderende Arktiske Byrom Prosjektet
Arild Dahl – Pensjonistforeninga i Vadsø
Sonja Langvatn - Ungdomsrådet i Vadsø
Randi Sjølie - arkitekt og i eldrerådet i Vadsø


6 arkitekter samlet seg for en to dagers Arkitektcamp i Vadsø. Fra ulike kontor og bakgrunner, med fellestrekk at de bor og jobber i Nord. Første dag med seminar med inspirasjonsforedrag for å dele erfaringsbasert kunnskap innen "inkluderende arktiske byrom". Så ble de delt inn i 3 team for å jobbe med det nye byrommet i Vadsø. 8 timer senere presenterte de skisser til en lokal jury som valgte hvem som får oppdraget.

Nå skal arkitetkene videreutvikle forslaget frem mot bygging.

Så skal det feires!Prosjektet "Inkluderende Arktiske Byrom" skjer i samarbeid med Troms og Finnmark Fylkeskommune and Vadsø Kommune.