NODA navn

NODA_Arctic handler om kompetanseutveksling og nettverksbygging over grenser.

NODA_Arctic tilbyr en arena for kompetanseheving for lokale bedrifter, samt internasjonalt nettverk.
NODA_Arctic samarbeider med fagmiljøer innen design- og arkitektur og næringsliv for øvrig, kunnskapsmiljøer samt regionale og nasjonale myndigheter i land som har samme utfordringer som oss i forhold til klima, desentralisering, urbefolkning og behov for innovasjon i alle sektorer.

Vår beliggenhet gir oss et særskilt ansvar for nordområdene. Her kan du lese om aktivitetene vi har gjennomført så langt.

Foreløpige prosjekter er:
- "Inkluderende Arktiske byrom" med ulike arktiske land, 2021: Les om prosjektet her
2021 - Tromsø (Pilotprosjekt)
2022 - Hansnes, Troms
2023 - Vadsø, Finnmark
2024 - ?, Nordland

- "Sustainable projects in the North" med nord-vest Russland, 2020: Les om prosjektet her
- "Designutveksling over grenser" med nord-vest Russland, 2017: Les om prosjektet her

Aktiviteter:

Sommerfeiring på Tusenårsstedet

NODA og Karlsøy kommune inviterer alle til sommerfeiring på Tusenårsstedet.

ARCHITECT CAMP

Architects and artists are invited to join for a two day “camp” with a seminar and workshop 1-2 june in Vadsø. As a part of the "Inkluderende Arktiske Byrom" project.

WORKSHOP: AI bildegenerering

Har du lyst å lære hvordan du kan lage bilder ved hjelp av KI? Det har vi!

Seminar: Inclusive Arctic Urban Spaces Vadsø

The project “Inclusive Arctic Urban Spaces” sets the scene for the days seminar. The seminar is open to anyone interested in the topic, but will also form as inspiration for the design for an urban space in Vadsø.

BarePrat: Tromsø - Arktisk hovedstad

Tromsø som arktisk hovedstad – hva handler det om?

Course: designing with youth

Come and join us to learn about new methodologies in engaging young people in conversations about design and how their built environments are shaped.

BarePrat: Klimatilpassede byrom

Hvordan kan Tromsø sentrum tilpasses et endret klima? Muligheter for synergier mellom klimatilpasning og gode byrom?

PÅFYLL: Inuit Qaujimajatuqangit - Art, Architecture and Traditional knowledge

The Canadian architects in Evoq architecture will present their work while they are visiting Bodø. They are visiting during High North Dialogue to open an exhibition on the topic of Inuit traditional knowledge and how to implement this in today's art and architecture.

Vadsø innspill er illustrert

Solveig Vittersø og Julie Hoven har illustrert innspillene til Vadsøværingene